Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politikerna väntar passivt på regeringen

/

Annons

Var finns idén om ett sammanhållet Sverige? Civilministerns direktiv om regionförstoring kan man fundera över. En skrivbordsprodukt där linjer ritas, utan inflytande från befolkningen, med uttalat huvudsyfte att effektivisera vården i befolkningsmässigt jämförbara regioner med diametralt olika förutsättningar. Ett så ingripande beslut borde förklaras i en konsekvensanalys och beslutas i riksdagsval.

Självklart kan sjukvårdens ledning och organisation förbättras. Östersunds sjukhus ligger perfekt mitt i region J/H för akutvård och viss kvalificerad vård, samarbete finns med Trondheim och Norge och kan ökas. Samverkan med flera sjukhus i Sverige pågår redan inom olika specialiteter. Att sjukvårds- och sjukförsäkringskostnaderna galopperar kan åtgärdas utan större strukturförändringar. Ideologi går före pragmatism i offentlig sektor och försvårar för privata initiativ, till exempel får privata hälsocentraler i vår region själva stå för overheadkostnader, medan hälsocentraler i offentlig regi betalas från en central budgetpost. Rätta mig om jag är felinformerad!

Samhällsekonomiskt nytänkande kräver fokus på människorna, ökad statlig styrning kan övervägas. Sjukförsäkringskostnader galopperar, sjukvårdskostnader i regional regi likaså. Sjuktalen ökar, inte minst i offentlig sektor. Snålhet bedrar vishet när arbetsmiljön sliter ut personal. Erfarna sjuksköterskor flyr, nyexade saknar handledning, tillgången till vård försämras. Hur har stafettpersonal och sommarbonusar förbättrat ekonomin i region J/H? Finns utvärdering av kostnader jämfört med alternativet rimligare lön och bättre arbetsvillkor där arbetstidslagarna följs? Min tro är att samhällsvinsten blir stor med nöjdare personal, trygghet/kontinuitet för patienten.

Om patienten behöver kvalificerad vård, varför inte samarbeta tidigt efter diagnos och erbjuda alternativ vård på andra sjukhus med kortare kötid, innan man som nu avvaktar tills vårdgarantin håller på att gå ut? Åtgärden kräver inga nya regiongränser. Snabbaste vården ger nöjdare patienter, minskade sjukförsäkringskostnader, nöjdare arbetsgivare. Datoriseringen kan säkert bidra till lösningar.

Mot bakgrund av befolkningsstruktur, avstånd och näringsliv (dominerat av småföretag), krävs också nytänkande när det gäller kommunikationsstråk. Skattepålagor på drivmedel och flyg drabbar regionen hårt. Arbetsmarknadsområdet går mot Mälardalen, allt fler arbetspendlar mot Stockholm en eller flera dagar i veckan. Tågtrafiken har problem, nattåg ifrågasätts, SJ drar in Stambanans dagtåg till Stockholm vilket försvårar arbetspendling över dagen. Miljöovänligt flyg blir enda alternativ. Tågbyte med stopp i Sundsvall fungerar inte för dagpendling

Moderaternas före detta strateg Per Schlingman har skrivit en bok om urbanisering, en trend som han menar är omöjlig att stoppa. Men det är ingen naturlag. Vi som bor här kan bestämma vår framtid om vi går samman. Det finns stora möjligheter att bo och överleva i en region med en historia av självstyre långt före Axel Oxenstierna. Men försvåra inte för oss. Är tanken på ett sammanhållet Sverige död för civilministern? Okunskap och ett Norrland i medieskugga kan nog påverka en minister med storstaden som norm och urbanisering som idé. Riksdagsledamöterna från norrlandslänen inklusive J/H-regionen är i minoritet och blir förlorare i riksdagsbesluten när det gäller glesbygdsfrågor.

J/H:s politiska majoritet väntar passivt på vad regeringen kommer fram till. Alternativet: Mellannorrland är knappast ett alternativ då Dalarna och Jämtland inte är gemensamt arbetsmarknadsområde på pendlingsavstånd. Och varför skulle Gävle välja Jämtland/Härjedalen?

Birgit Eriksson

Äntligen! Nu finns ÖP som app. Ladda ner här, till Iphone eller till Android !

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons