Annons

Annons

Annons

Östersund

Nu startar projektet om Brunflos framtid

På tisdagen var det uppstartsmöte för projektet/förstudien som går under arbetsnamnet "Brunflo framtid".

– Det handlar om det lokala engagemanget, säger Håkan Pettersson, projektledare.

Gnistan till projektet kan sägas vara en motion som skrevs 2012, av socialdemokratiska kommunfullmäktigeledamöter från Brunflo och Marieby.

Motionen handlade om en uppsnyggning av Brunflo samhälle, och den antogs av fullmäktige samma år.

Som följd av motionen hölls ett möte under våren 2013 där företrädare för olika föreningar, företag och andra aktörer kom med flera idéer om hur Brunflo kan bli mer attraktivt och tillgängligt.

På tisdagskvällen var det dags för fortsättningen, ett uppstartsmöte för projektet/förstudien "Brunflo framtid" som ska pågå året ut.

Annons

Mötet hölls i Ordenshuset i Brunflo och ungefär 10–15 personer var på plats.

Det är studieförbundet ABF som äger projektet "Brunflo framtid" och som har sökt pengar från ideella föreningen Leader Storsjöbygden, som i sin tur fördelar EU-medel.

Annons

Syftet med "Brunflo framtid" är att bland annat att hitta idéer att arbeta vidare med och skapa en 3-årig handlingsplan. Målgruppen är alla som bor och verkar i Brunflo, särskilt ungdomar och unga vuxna.

Under vårmötet 2013 skapades fyra olika utvecklingsområden: Mötesplatser, Fritid, Tillgänglighet och Barn & Ungdom. Man jobbade även fram konkreta idéer under varje område.

Mötesplatser:

• Utveckling av torget och upprustning av paviljongen.

• Samlingsplats för unga med alternativa aktiviteter (konst, musik, kafé).

• Biovisning (i samarbete med kyrkan, hos IOGT eller på en hembygdsgård).

• Marknadsdagar varje månad.

Fritid:

• Utveckling/upprustning av skidspåret och området kring detta (vindskyddet, skidstugan etc).

• Skridskobanan Medvinden till Brunflo. Badet öppet sommartid.

• Utveckling av Brunflo IP ("Idrottens hus", med ishall, bad, fotbollsplan, konstgräs, friidrott och annat inräknat).

• Återupprättning av minigolfbana. Ny skateboardramp.

• Bad- och fiskebryggor.

• Kulturstigar.

Tillgänglighet:

• Städning/utveckling av strandområdet.

Barn & Ungdom:

• Aktivitetsplan för fotboll, basket, skateboard, cykel, med mera.

• Ny och bättre lekplats för barn i centrum.

Med utgångspunkt i de olika områdena ska det under året hållas idéverkstäder och seminarier där alla Brunflobor som känner engagemang kan vara med och delta.

Annons

Annons

Det är Håkan Pettersson på ABF som är projektledare.

– Det handlar om det lokala engagemanget, säger han.

– Det gäller att hitta människorna, till exempel genom PRO och idrottsföreningarna.

Han berättar att han kommer att besöka skolor och företag i Brunflo för att berätta om projektet och försöka väcka engagemang.

– Det är ju ett demokratiskt projekt, säger han.

Men om idéerna ska leda till något konkret i Brunflo så måste det ju finnas pengar?

– Det är ju det vi ska försöka få fram. Men först krävs att det finns människor som vill någonting, och att man är flera som hjälps åt och utvecklar idéer. Sedan får man ställa sig frågan: Vem eller vilka ska vi kontakta för stöd? Är det Leader Storsjöbygden, är det Östersunds kommun, eller någon annan?

– Någonstans måste behovet finnas av att göra en förändring, säger Håkan Pettersson.

Meeri Brandum från Leader Storsjöbygden pratade på uppstartsmötet om Brunflos framtid.


Martin Hanberg

martin.hanberg@op.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan