Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Regiondirektören inspireras av Bill Gates

Region Jämtland Härjedalen har ett stort jobb att göra för att få balans i ekonomin. Regiondirektören, Björn Eriksson, betonar långsiktigheten och vid senaste mötet med ledande politiker citerade han Microsofts grundare, Bill Gates.

Björn Eriksson, regiondirektör.

Annons

Från årsskiftet till och med augusti har Region Jämtland Härjedalen gått back med 76 miljoner kronor, vilket kan jämföras med minus 11 miljoner vid samma tid ifjol. När året är slut beräknas underskottet vara 265 miljoner kronor. Det här framgår av delårsbokslutet som regionstyrelsen diskuterade och fastställde häromdagen.

Takten i kostnadsökningarna har dämpats något sedan i våras och helårsprognosen är densamma som den varit vid de senaste avstämningarna. Försämringarna i årets ekonomi har främst att göra med kostnadsökningar för bemanningsföretag, egen personal och läkemedel. Däremot har kostnaden för riks- och regionvård minskat något. Sjukskrivningarna hos Region JH:s personal har också minskat en aning.

Annons

Ann-Marie Johansson (S), regionråd, och Christer Siwertsson (M), oppositionsråd, talar båda om vikten av fortsatt samarbete över partigränserna i strävan att få ordning på ekonomin.

Annons

– Det handlar om länsbornas rätt att få vård. Vi måste hitta ytterligare kraftåtgärder, säger Siwertsson.

– Vi fortsätter med effektiviseringar och direktören ska komma med åtgärdsförslag i november. I det här arbetet är det viktigt att bibehålla patientsäkerheten, säger Johansson.

Vid regionstyrelsens möte häromdagen uttryckte regiondirektören, Björn Eriksson, att läget är mycket allvarligt när det gäller ekonomin och att ansträngningar sker på både kort och lång sikt för att åstadkomma förbättringar. Särskilt betonade han det fleråriga perspektivet och påminde om den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk hushållning som är en viktig strategi. Björn Eriksson citerade också Bill Gates:

– Vi överskattar ofta vad vi kan göra på ett års sikt och vi underskattar vad vi kan göra på tio års sikt.

Björn Eriksson talade också om kvalitet och att det ofta finns ett samband mellan ökad kvalitet och sänkta kostnader. Som exempel nämnde han att andelen strokepatienter som är ADL-oberoende tre månader efter akutfasen har ökat kraftigt de senaste åren. ADL-oberoende innebär att på egen hand klara toalettbesök eller av- och påklädning.

– Det har ökat från 70 till 92 procent. Det kallar jag framgång, det är riktigt bra.

Bland viktiga händelser under årets första åtta månader kan nämnas öppnandet av PCI-labb, för ballongvidgning av kranskärl. Sedan invigningen i maj har 135 patienter fått den behandlingen i Östersund. Tidigare skickades patienterna till Umeå.

Annons

Annons

Under våren infördes Cosmic, som är ett nytt vårdadministrativt system. Övergången har inneburit ökad arbetsbelastning för personalen och försämrad tillgängligheten för patienterna. Men det är tillfälligt och på sikt kommer det att bli riktigt bra, enligt Björn Eriksson.

– Man får nog räkna med två år innan man kan se den riktigt positiva sidan.

Bill Gates.

Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Christer Siwertsson (M), oppositionsråd.


Magnus Jarefors

063-16 16 56
magnus.jarefors@mittmedia.se

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy