Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Snöskotrar utanför lederna en regelmässig gråzon – var ska alla friåkare få plats?

De flesta skotrar som säljs i dag är så kallade friåkningsmodeller. Skotrar som tar sig fram utanför lederna och i svår terräng.
Men frågan är var alla ska friköra när det i Jämtlands län egentligen inte finns någon mark upplåten för det.
I Frostviken kanske man snart har ett svar.

Annons

När allt fler snöskoteråkare vill köra fritt, utanför lederna, skapar det konflikter, med framför allt markägare. I Jämtland är många marker förbjudet område för fri snöskoteråkning, och på de platser som inte är förbudsområden saknas tydliga regler för när och hur skoteråkarna får åka.

Frostvikens Snöskoterklubb har tillsammans med markägare bildat en arbetsgrupp som jobbar med ett nytt projekt kring friåkning.

Ola Sundqvist representerar snöskoterklubben.

– Som det är i dag så har en del av de som kör skoter här i området inte rätt värdegrund, samtidigt är skoteråkningen en viktig näring för oss, säger han.

Planen är att upplåta ett större område för friåkning. Området blir reglerat på så sätt att den som vill köra i området bokar in sig och betalar en avgift. Är det första gången du bokar så ska du även gå en utbildning.

Annons

Annons

– Tanken är att vi ska utbilda i värdegrund och informera åkarna om området, säger Ola Sundqvist.

Förhoppningen är att projektet ska komma i gång i vinter och att det ska sträcka sig över en treårsperiod så att man har tid att hitta en hållbar modell.

Per-Olov Wikberg är samordnare för Nationella Snöskoterrådet. Han tycker att initiativet i Frostviken är bra, och han tror att det kommer att bli fler områden som regleras i framtiden.

– Snöskoteråkningen i dag är en stor gråzon, det finns inget stöd i allemansrätten för att köra skoter fritt. Ska du göra det måste du fråga markägaren, men det har blivit en inofficiell praxis att det ändå är okej, säger han.

Det saknas en nationell modell för reglerad snöskoteråkning. Om man till exempel jämför Jämtland med Västerbotten och Norrbotten så har Jämtland fler förbudsområden.

– I Norrbotten är inte ens statlig mark reglerad, utan man får köra fritt. Lokalt skapar det stora problem. I Riksgränsen och Abisko till exempel har andra nyttjare av markerna, som skidåkare, börjat klaga på att volymen skoteråkare blivit allt för stor.

– I Norrbotten vill man börja reglera mer, men jag tror att det är betydligt svårare där, för där finns en sedvänja hos skoteråkarna att allt ska vara fritt, säger Per-Olov Wikberg.

Staffan Lindberg, ordförande i Nya VÄSEK, Västjämtlands Snöskoterområde, menar att grundinställningen från myndigheterna i Jämtland mer präglas av restriktioner än möjligheter.

– Det känns som att myndigheterna i Jämtland inte har greppat snöskoterfrågan än. Hur tillvaratas de turister som kommer hit för skoterkörning? säger han.

Annons

Han anser att samordningen mellan olika myndigheter måste bli bättre.

– Det blir förödande om vi skapar friåkningsområden med olika regler. Hur ska skoteråkarna förhålla sig till de olika reglerna?

Annons

---

FAKTA: Var får jag köra snöskoter?

Körning med snöskoter i snötäckt terräng är i grunden tillåten, men det finns vissa begränsningar:

• Det är förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark. Generellt förbud för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Du är själv skyldig att förvissa dig om att det inte är någon skaderisk.

• I fjällen finns ett antal så kallade regleringsområden. I en del av dessa områden finns allmänna skoterleder och där får körning endast ske på lederna. I andra regleringsområden gäller totalt skoterförbud för allmänheten.

• Länsstyrelsen eller kommunen kan utfärda förbud att köra snöskoter i andra områden av hänsyn till bland annat friluftsliv, rennäring, djurliv eller naturvård.

• Skoterkörning kan också regleras av kommuner genom lokala trafikföreskrifter.

• I nationalparker och naturreservat gäller särskilda bestämmelser. I vissa parker och reservat är det förbjudet att använda motordrivet fordon. I föreskrifterna för det skyddade området kan du se om det är förbjudet. Allmän snöskoterkörning är förbjudet i en skidanläggnings nedfarter eller i anslutning till dessa. Området är att betrakta som skidområde och när anläggningen är stängd är den att betrakta som arbetsområde då inga andra skall uppehålla sig där. Endast skidanläggningens skotrar tillåts i skidområdet.

Annons

Källa: Snoskoterradet.se

---

Mer skoter & motor:

De åkte 110 mil på sina snöskotrar i väglöst land

Annons

Fredrik klär in bilar i folie

Se skoterprofilens galna friåkning med snöskoter i klabbföre

Tävling: Skicka in en bild på din skoter

Se skoterprofilens galna friåkning med snöskoter i klabbföre


Jens Larsson

063-16 16 52
jens.larsson@mittmedia.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan