Annons

Annons

Annons

Järpen

Åre på väg mot Jämtlands Gymnasieförbund

Åre har på allvar nu startat resan mot att bli en del av Jämtlands Gymnasieförbund, JGY.
– Huvudargumentet är att våra barn och ungdomar ska få större valfrihet, säger nämndordförande Anna-Karin Vernberg, M.

Det beslut som barn- och utbildningsnämnden nu fattat ligger i linje med de rekommendationer som presenteras i den förstudie om ett medlemsskap i Gymnasieförbundet som presenterades i slutet av förra året.

Medlemsskap i Jämtlands Gymnasieförbund ska nu behandlas skyndsamt i Åre kommun. Ärendet hamnar på dagorningen hos kommunstyrelen i mitten av juni för att sedan hamna på fullmäktiges bord 28 juni. Blir det att ja i bäffe instanser kan en övergång till JGY då ske redan 1 januari 2017.

Och nu kommer den politiska majoriteten i Åre att skyndsamt försöka pressa fram beslut om ansökan innan sommaren. Ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelen i mitten av juni för att sedan hamna på fullmäktiges bord 28 juni. En övergång till JGY kan då ske redan till 1 januari 2017.

Oppositionen i barn- och utbildningsnämnden vill inte att beslut om medlamsskap ska skyndas fram. Utan en ansökan ska föregås av den skolstrukturutredning, kring hela skolorganisationen i Åre, som just nu pågår. Oppostionnen vill också att det samverkansavtal som nu gäller mellan parterna ska utvärderas innan fullt medlemsskap aktualiseras.

Annons

Annons

I den förstudie kring medlemsskap för Åre i JGY, som varit politikernas viktigaste beslutsunderlag, presenteras flera starka argument för ett samgående.

Ökade möjligheter för elever att fritt, och på lika villkor, söka utbildningar vid samtliga JGY-skolor och ökat inflytande över JGY för Åre är två av de starkaste.

Vidare pekar utredarna på ökad konkurrenskraft för samtliga JGY-kommuner gentemot fristående förskolor. Genom att Åre ställer sig i ledet breddar också JGY sitt totala utbildningsutbud.

Som främsta argument mot ett samgående har den långsiktiga överlevnaden för Åre gymnasisskola förts fram. Det finns en uttala farhåga mot att JGY, efter ett samgående, lägger ner utbildningar i Åre kommun till förmån för Östersund. Men denna oro tonas ner i förstudien.

"Vid ett eventuellt samgående kommer Åre kommun bli en av delägarna av förbundet, på samma sätt som övriga ingående kommuner. JGY:s styrsystem och beslutsprocesser bygger på samråd och demokratiska beslut där samtliga ägarkommuner deltar. Med detta som bakgrund och med tanke på hur utvecklingen har varit inom JGY och hos dess ägarkommuner så kan denna farhåga synas obefogad.", skriver utredarna i sin rapport.

Bland rapportförfattarna finns bland annat Åre kommuns barn- och utbildningschef, Lottie Corrias Näslund och Mikael Cederberg, förbundschef Jämtlands Gymnasieförbund.


Patrick Rosenberg

0647-538 01
patrick.rosenberg@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan