Annons

Annons

Annons

DEBATT: Stoppa kalavverkningen vid Messlingen

En markägare har fått tillstånd att kalavverka 16,9 hektar fjällnära skog söder om sjön Messlingen i Härjedalen. För att komma till blivande avverkningsplats ska en tre km lång skogsbilväg dras genom oförstörd mark precis under fjället. Avverkningen kommer att drabba unik natur med rödlistade arter som tretåig hackspett, duvhök och flera olika orkidéarter.

Det finns många argument mot denna avverkning:

1. Ekonomiska: Kostnaden för den tre kilometer långa skogsbilvägen kommer att "äta upp" vinsten från avverkningen. Färre turister kommer att vilja besöka ett landskap med hyggen vilket drabbar den lokala ekonomin för de som får sina inkomster genom turism.

2. Biologiska: Ett unikt fjällnära skogslandskap kommer att fragmenteras vilket innebär att skogens ekosystem drabbas. Växtplatser körs sönder och djurens revir blir störda eller försvinner. Habitat för kungsörn och tjäder drabbas. Treårig hackspett, hökuggla och lavskrikor är några av de arter som finns i skogen och som är beroende av gammal skog för sin överlevnad. Björn finns i närområdet. Fler motorfordon kommer att i framtiden kunna köras in i området och ge permanenta störningar.

Annons

3. Sociala: Vägen kommer att korsa vandringsleder och väg och hygge kommer att förstöra naturupplevelsen för de som vandrar, åker skidor och fiskar i området och för de boende i närheten.

Annons

4. Rennäringen drabbas: Marklavar och hänglavar är viktiga för rennäringen och om skogen avverkas försvinner de under mycket lång tid. Detta eftersom de växer mycket långsamt och finns endast på de gamla träden som ska avverkas.

Ingen inventering har gjorts av Skogsstyrelsen. Beslutet om avverkning bygger därmed på felaktiga uppgifter. I beslutet i domen från förvaltningsrätten står det bland annat att skogen inte är gammal, vilket inte stämmer. Många träd är 200-300 år.

Vi hoppas att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen samarbetar för att en ordentlig inventering utförs, att Artskyddsförordningen följs och att avverkningen därmed stoppas.

Håkan Thenander, Bengt Warensjö, Hans Svensson, Marie Andersson (ordf Naturskyddsföreningen Jämtland/Härjedalen), Johan Moberg (Samordnare Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker som inventerade området ideellt 2015), Kristina Bäck (Natur- och miljöskribent). Samtliga är medlemmar i Naturskyddsföreningen och några även i Föreningen Skydda Skogen.

Sjön Messlingen, skogen som ska avverkas syns på andra sidan sjön. Foto: Håkan Thenander

Hökuggla, en av de arter som lever i skogen vid Messlingen. Foto: Håkan Thenander

Tretåig hackspett är en rödlistad art som är beroende av gammal skog för att överleva. Den har setts i skogen som ska avverkas vid Messlingen. Foto: Håkan Thenander

Skogen som ska avverkas består av 200-300 åriga träd men beslutet om avverkning är fattat på felaktiga uppgifter där det står att skogen inte är gammal. Foto: Håkan Thenander

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan