Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Olofsson Frestadius och Rentzhog sågar förslag om storregion: "Vi ska försöka stoppa det här till varje pris"

Den närmaste tiden kommer många myndigheter och organisationer att analysera regionfrågan för att senast 6 oktober lämna sitt remissvar till regeringen. Samtliga har fått ett förslag från Sten Rentzhog, Framtid för Jämtland, och Anna Olofsson Frestadius, ordförande för Hela Sverige ska leva Jämtlands län.

Båda är mycket kritiska till den regionreform som regeringen planerar och de bedriver nu ett intensivt påverkansarbete.

– Vi ska försöka stoppa det här till varje pris, säger Sten Rentzhog.

Cirka 300 instanser har möjliget att yttra sig över Indelningskommitténs delbetänkande som bland annat innehåller förslaget att Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten läggs samman och bildar en storregion, "Norrlands län".

Tankesmedjan Framtid för Jämtland, där Sten Rentzhog är verksam, har tagit fram en så kallad Grönbok om regionfrågan. Tillsammans med Hela Sverige ska leva Jämtlands län har nu även ett förslag till remissvar på Indelningskommitténs delbetänkande tagits fram och skickats till cirka 300 instanser i landet.

Bild: Maria Lindholm

Härom dagen fick de kommuner, myndigheter, landsting och intresseorganisationer som ska svara på remissen en skrivelse från Sten Rentzhog och Anna Olofsson Frestadius. I följebrevet skriver de att de hoppas att deras utkast till remissyttrande kan vara till hjälp.

Annons

Annons

– Det är många som ska skriva som behöver lite hjälp och därför har vi gjort det här som en verktygslåda som man kan använda. Vi tänker att vi också kanske kan påverka någon. Det är skrivet för att kunna användas var som helst i landet, säger Sten Rentzhog.

Anna Olofsson Frestadius.

– Det saknas perspektiv i debatten och det här är ett sätt att ge de perspektiven till de instanser som ska lämna remissvar. Hoppas att man tar till sig det och reflekterar kring vad en sådan här regionreform kan innebära. Det är stora problemområden och vi hoppas att de lyfter det i sina remissvar, säger Olofsson Frestadius.

Sjukvården kommer att utgöra en stor del av verksamheten i Norrlands län och Norrlands läns landsting om riksdag och regering fattar sådana beslut. Framtid för Jämtland och Hela Sverige ska leva Jämtlands län kritiserar planerna och förslaget från Indelningskommittén.

Bild: Magnus Jarefors

Flera av remissinstanserna har hört av sig och tackat för utkastet som de fått sig tillsänt från de två storregion-kritiska organisationerna i Jämtlands län.

Senast 6 oktober ska remissvaren ha inkommit till regeringen och inom kort planerar en grupp kritiker i Jämtlands län ytterligare ansträngningar i hopp om att kunna påverka utgången av den här frågan.

Annons

– Det här är ett så stort ingrepp i Sveriges län så att det måste vara en valfråga. Man måste lyssna på medborgarna, det vore allt annat än klädsamt att inte göra det, säger Anna Olofsson Frestadius.

Annons

Läs mer:

”Det blev inte bra när stormakterna ritade om Afrikas karta” – Sten Rentzhog vill att folket ska få rösta om Stornorrland

Regionledningen bjuder in näringslivet till samtal om storregion

Regiondirektören: Bättre att vara med i en storregion än att stå utanför


Magnus Jarefors

063-16 16 56
magnus.jarefors@mittmedia.se

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan