Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Sten Rentzhog: – En katastrof väntar Östersund

Sten Rentzhog, Framtid för Jämtland, och Anna Olofsson Frestadius, Hela Sverige ska leva Jämtlands län, har många synpunkter på Indelningskommitténs delbetänkande. Sammanfattningsvis kan man påstå att de sågar både analysen och förslagen.

Om Indelningskommitténs förslag blir verklighet och en storregion bildas i Norrland väntar en mycket allvarlig och negativ utveckling för det som i dag är Jämtlands län. Inte minst för Östersund, enligt Sten Rentzhog. På kort sikt skulle många arbetstillfällen inom länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen försvinna, enligt hans bedömning.

– Det är kolossalt konstigt att det inte är mer diskussioner om vilken katastrof som väntar Östersund, säger han.

Anna Olofsson Frestadius, ordförande för Hela Sverige ska leva Jämtlands län.

Bild: Habtamu Bogale

Om Östersund förlorar rollen som residensstad tappar staden också den faktor som gjort att myndigheter och organisationer har lokaliserat verksamhet hit. De långsiktiga konsekvenserna är ännu större än de kortsiktiga och svåra att helt överblicka. Sten Rentzhog anser att det är osannolikt att Östersund skulle bli residensstad i Norrlands län.

Annons

Annons

– Det är näst intill omöjligt att ens tänka tanken, med tanke på hur geografin ser ut. Vi ligger i en utkant. Och även om Östersund skulle bli residensstad så vore det ingen kompensation för det vi förlorar.

Utkastet till remissyttrande, som Framtid för Jämtland och Hela Sverige ska leva Jämtlands län har arbetat fram och skickat till remissinsanterna, inleds med synpunkten att utredaren inte har visat tillräckligt tydliga skäl för en ny länsindelning. Förslaget kritiseras också för att det saknar konsekvensanalys och den breda politiska och folkliga förankring som vanligtvis brukar krävas när det rör sig om så här stora samhällsförändringar.

De nuvarande länen kommer inte längre att ingå i den offentliga statistiken, som ligger till grund för allt offentligt och privat beslutsfattande. Det är en av många effekter som skulle göra att "Hela landsdelar skulle bli anonyma, till och med i historiska jämförelser. Det blir som om de aldrig har funnits".

Om Östersund förlorar rollen som residensstad försvinner många arbetstillfällen på kort sikt. På lång sikt blir konsekvenserna ännu större, enligt Sten Rentzhog, Framtid för Jämtland.

Bild: Magnus Jarefors

I utkastet som Framtid för Jämtland och Hela Sverige ska leva Jämtlands län har skickat står det att ett beslut om regionreform gäller för all framtid och att det inte finns någon återvändo. De skriver också att stora organisationer följer sin egen logik och att det finns risk för centraliseringar och nedläggningar, även om löften delas ut om att så inte ska ske.

Annons

Dessutom bygger Indelningskommitténs utredning och förslag på grundläggande missuppfattningar och betänkandet har sådana brister att det inte kan ligga till grund för så avgörande samhällsförändringar som föreslås, enligt Rentzhog och Olofsson Frestadius. Utredaren har till exempel utgått från att alla län måste ha en viss folkmängd för att de ska bli mer jämnstarka. Men det är befolkningstätheten som är det avgörande och det är koncentrationen av många människor inom ett begränsat område som har gjort storstadsregionerna starka.

Annons

Vad är då lösningen, enligt Rentzhog och Olofsson Frestadius? Det är att behålla den nuvarande indelningen eftersom den, enligt deras sätt att se på det, är betydligt mer ändamålsenlig. Län som står utanför storregioner får mer inflytande över sin egen framtid och en flexibilitet som gör det möjligt att samverka i alla väderstreck och på egna villkor.

Läs mer:

Sten Rentzhog: "En katastrof väntar Östersund"

Därför vill civilministern ha storregioner

Saila Quicklund (M): Därför vill regeringen ha storregioner

Färsk analys: Jämtland måste gå med i Storregionen - annars kan konsekvenserna bli allvarliga


Magnus Jarefors

063-16 16 56
magnus.jarefors@mittmedia.se

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan