Annons

Annons

Annons

Östersund

Konkurrensverket granskar Östersundshem efter artikel i ÖP

Östersundshem beställde 100 Attefallshus för totalt 67 miljoner kronor utan att göra någon upphandling. Nu granskas affären av Konkurrensverket.

Det var en artikel i Östersunds-Posten 25 maj som gjorde Konkurrensverket intresserat av ärendet. Rubriken var "Attefallshusen beställdes utan upphandling - flyktingkrisen pekas ut som orsak" och här beskrevs hur det kommunala bostadsföretaget Östersundshem beställt 100 Attefallshus av Pilgrimstadhus till ett värde av 67 miljoner kronor. Det gjordes i en så kallad direktupphandling utan konkurrens för att snabbt få husen på plats för att kunna möta behovet när det på kort tid kom många asylsökande till Sverige. Nu utreder Konkurrensverket affären.

SE OCKSÅ: Daniel Kindberg: – Vi är trygga i det vi har gjort

Annons

Annons

– Det är ett högt belopp och det finns ett allmänintresse att se hur det har gått till, säger Dick Moberg, sakkunnig jurist hos Konkurrensverket.

Konkurrensverket granskar Östersundshems beställning av Attefallshus.

Bild: Claus Gertsen /TT

Huvudregeln vid offentliga inköp är att de ska föregås av annonsering enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, för att tillvarata konkurrensen på marknaden och för att hushålla med skattemedlen. Men det finns undantag från regeln, till exempel vid "synnerlig brådska" då en situation varit svår att förutse och där det uppstått ett akut behov som måste tillgodoses snabbt. Konkurrensverket ska utreda om det var rätt eller fel av Östersundshem att hävda undantag i det här fallet.

– Undantagsbestämmelsens syfte är att kunna täcka ett omedelbart behov som man måste klara. Det kom väldigt många asylsökande till Sverige under hösten 2015. Men jag vill inte säga något i det här speciella fallet än. Vi väntar på svar från Östersundshem, de skulle ha svarat 31 augusti men har fått anstånd till 7 september, säger Dick Moberg.

En omständighet som också kan bli föremål för bedömning av Konkurrensverket är hur stor del av de 100 Attefallshusen där Östersundshem kan hävda synnerlig brådska. Dick Moberg tar ett fiktivt exempel: En myndighet har behov av att köpa 20 enheter av en vara. Av dessa utgör tio ett akut behov och för dessa kan man hävda undantag, men inte för de övriga tio. Tio enheter får köpas in med direktupphandling medan resterande tio måste handlas upp, enligt LOU.

Annons

Annons

Beträffande Attefallshusen har det kommunala bostadsbolaget för avsikt att även hyra ut till studenter och till unga arbetslösa. Det här kan komma att få betydelse för utredningen i ett senare skede om myndigheten ser ett behov av att utreda hur många av de 100 husen som täcker ett akut behov där direktupphandling kan tillämpas och hur många som eventuellt skulle ha upphandlats enligt LOU.

Om Konkurrensverket skulle underkänna hela förfarandet i den här affären kan Östersundshem bli skyldigt att betala en så kallad upphandlingsskadeavgift på max 10 procent av kontraktsvärdet. I det här fallet skulle det innebära 6,7 miljoner kronor.

Läs mer:

Här ska Attefallshusen placeras – titta in i det nybyggda boendet

Östersundshem backar igen – men söker bygglov för 62 nya Attefallshus

Östersundshem köper in 100 Attefallshus för nyanlända och arbetslösa – de första ska stå klara i april


Magnus Jarefors

063-16 16 56
magnus.jarefors@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan