Annons

Annons

Annons

Annons

Sänkta löner är fackets bästa vapen mot Sverigedemokraterna

Därför kommer LO gå med på sänkta ingångslöner nästa år.

Statsminister Stefan Löfven (S) behöver sänkta ingångslöner för att lyckas med integrationen. Det är upp till LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att leverera ifall han vill se en socialdemokratisk regering efter 2018.

Bild: Jonas Ekströmer/TT

Annons

Sedan 2012 har arbetsgivarsidan lyft fram krav om sänkta ingångslöner för att företag enklare ska kunna anställa nyanlända invandrare och andra som befinner sig i utanförskap. Bland seriösa och betydande samhällsekonomiska bedömare råder det i princip konsensus idag om att arbetsgivarsidan har rätt i den här frågan.

Resonemanget bakom kan sammanfattas enligt följande: För att anställa måste kostnaden för anställningen vara i nivå med den produktivitet som erbjuds. Ifall den förväntade produktiviteten är lägre än kostnaden då blir man inte anställd. I Sverige har vi dessutom stark arbetsrätt och andra inlåsningsmekanismer vilket gör att arbetsgivare idag inte vågar chansa ifall produktiviteten är okänd, exempelvis om man flytt från en annan världsdel.

Annons

Historiskt har lösningen varit utbildning. Om Sverige har världens bästa arbetskraft motiverar det också världens bästa löner. Men med mottagandet av flyktingar har gruppen med okänd produktivitet ökat och det har visat sig svårt att utbilda bort arbetslösheten. En orsak är att nyanlända invandrare saknar nätverk på arbetsmarknaden i Sverige. Den här probematiken är givetvis LO medveten om och därför kommer man, precis som tidigare avtalsrörelser, gå med på något lägre ingångslöner för de som saknar relevant utbildning eller erfarenhet.

Annons

Ett steg i denna riktning är det avtal som nyligen tecknades mellan Vårdföretagarna och Kommunal. Där sänktes ingångslönen för anställda utan relevant kompetens eller erfarenhet ned till 17 500 kronor. Med ytterliggare en sänkning av ingångslönen eller en nedjustering av arbetsgivaravgifterna så skulle det här kunna vara första steget in på arbetsmarknaden för många människor.

LO kommer protestera under processens gång. Det har man gjort sedan 2012. Till detta finns flera förmodade anledningar; det ger ett bättre förhandlingsläge eftersom sänkta ingångslöner blir mer dyrköpt, det är enklare att motivera en förlust i förhandlingen för medlemmarna än om man accepterat kravet från start (svaghetstecken), dessutom finns det en risk att inflytandet bland radikaler i fackföreningsrörelsen skulle öka ifall man gjorde en ärlig reträtt.

Det finns en viktig anledning till att LO vill gå med på sänkta ingångslöner: Sänkta ingångslöner är det absolut bästa vapnet för att förhindra att fler av deras medlemmar börjar rösta på Sverigedemokraterna i ren uppgivenhet över en misslyckad integrationspolitik. Ifall integrationen ska fungera i Sverige, då måste tröskeln in på arbetsmarknaden sänkas. Lägre ingångslöner är ett betydligt mer effektivt verktyg än sänkta arbetsgivaravgifter eller praktikplatser på statliga myndigheter. Det här vet LO och därför kommer sänkta ingångslöner genomföras stegvis i tysthet. Alternativet är att fler LO-medlemmar börjar rösta på Sverigedemokraterna och tilliten till fackföreningsrörelsen minskar eftersom den visar sig vara dålig på att tackla samhällsutmaningar. Ifall parterna inom den svenska modellen inte kan hantera helheten, då tappar modellen sitt värde.


Marcus Persson

marcus.persson@mittmedia.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan