Annons

Annons

Annons

Fagersta

Stig Henrikssons (V) märkliga omsorg om rysk underrättelsetjänst

Det här är en lång och komplicerad historia, som det så ofta blir när ämnen som rör säkerhetspolitik och påverkan från främmande makt ska avhandlas.

Stig Henriksson har replikerat på den här ledaren. Läs "Jag ser allvarligt på rysk desinformation"

I centrum för historien finns Stig Henriksson (V) som är försvarspolitisk talesperson och sitter i Säpos insynsråd.

Med det sagt. Häng nu med snart två år tillbaka i tiden.

Stig Henriksson

Bild: JESSICA GOW / TT

29 mars 2015: Historien tar sin början

Annons

I ABF-huset på Sveavägen 41 arrangerar Sveriges Fredsråd, med dess vice ordförande Agneta Norberg i spetsen, ett evenemang under rubriken ”Värdlandsavtalet och den ökande spänningen i Nord”.

Annons

Bland deltagarna finns Vladimir Kozin som i programmet presenteras som ”Russian Academy of Military Science, Moskva”.

Men det är hans andra uppdrag som syns i presentationen. Här finns Ryska Institutet för Strategiska Studiers logga och RISS listas först. Kozins roll i RISS är att han leder institutets rådgivande grupp.

Vad är då RISS?

I rapporten ”Putin´s hydra: Inside Russia´s intelligence services” som getts ut av tankesmedjan European Council on Foreign Relations beskriver Mark Galeotti RISS så här:

”One that has become infamous is the Russian Institute for Strategic Studies. Headed by former Foreign Intelligence Service Lt. General Leonid Reshetnikov, this is an expansive organisation with 12 branch offices, a journal, and even the “Riss-TV” channel to get its message out.

Although it has not technically been part of the Foreign Intelligence Service since 2009, Source F describes it as “the service’s PR arm”. From warning against Sweden and Finland joining NATO to damning the “terrorists” of Ukraine, its position is in step with official policy and Foreign Intelligence Service analysis.”

Förstasidan från Kozins presentation. Att han i första hand representerar RISS framgår tydligt.

Och vi ska återkomma till en del av RISS PR-arbete lite senare, en del som bland annat handlar om Montenegro och Finland.

Men på plats i ABF-huset är alltså ”chefsrådgivaren” till ”PR-delen” för den ryska utrikesunderrättelsetjänsten SVR.

Han följs på mötet av minst en anställd/uppgiftslämnare för Säpo. Den eller dessa personer från kontraspionaget har till uppdrag att helt enkelt ha koll på den högprofilerade besökaren från Moskva. Att inte göra det torde betraktas som tjänstefel i grenen kontraspionage.

Annons

Budskapet från Kozin då? Jo, eftersom hans föredrag ligger ute på nätet så kan man konstatera att det är ungefär 1A-mallen för den som följer den ryska propagandan.

Annons

Inringningsmyten (Ryssland är omringat av fiender) betonas, skulden på försämrade förbindelser läggs på väst som ”hotar Ryssland” och att man inte gjort något fel vid annekteringen av Krim. Den nya presidenten i USA behöver ha ett toppmöte med Ryssland för att undvika upptrappning.

Det här är alltså 2015 och långt innan Donald Trump vunnit primärvalen. Kozin efterlyser helt öppet ett Jalta 2.0 för en ny säkerhetsordning där Ryssland får sin intressesfär.

Dessutom eldar Kozin på publiken av fredsaktivister genom att blanda sanningar med falsk information, som att Ryssland är så mycket svagare än Nato i det militära västra distriktet:

”NATO forces massively outnumber Russian troops there and they areheavily reinforcing their presence there.”

I själva verket är styrkeförhållandena omvända, och alla västliga militärplanerares stora utmaning är hur man ska kunna försvara Baltikum om Ryssland väljer att inleda en konflikt.

Styrkeförhållandena är alltså inte som Kozin säger, dessutom rustar Ryssland divisioner medan för Nato handlar det om bataljoner i förstärkningar.

Men budskapet om det aggressiva och krigshetsande Nato är anpassat för målgruppen och är en bra grund inför värdlandsdebatten som står i startgroparna. En värdlandsdebatt som Säpo senare kan konstatera att Ryssland varit inblandad i.

En som är på plats under mötet 2015 är personen bakom bloggen PKJonas som beskriver budskapet så här: ”NATO:s expansion var slutligen något som kritiserades flera gånger under dagen, främst av Kozin.”

Natos expansion är i klartext fria och suveräna staters rätt att själva välja sin säkerhetspolitiska lösning. Det innebär att demokratierna Estland, Lettland och Litauen som gjort sig självständiga efter ett halvsekels ockupation inte ska få välja en trygg lösning själva. Det är vad intressesfär innebär.

Annons

Enligt en ljudupptagning som finns på bloggen säger arrangören Agneta Norberg att ”Väst har en pistol riktad mot Ryssland” och ”Ryssland befinner sig i ett strypgrepp”.

Frigörelse från den ryska imperialismen är alltså att likställa att hota Ryssland.

Annons

Säpo bekräftar rysk påverkan i DN.

Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

29 april 2016 i Dagens Nyheter: Kopplingen till Ryssland i ljuset

Det har vid det här tillfället gått över ett år sedan Kozin besökte Stockholm. Ska man mäta framgång för en underrättelsetjänsts PR-arm så får man kan konstatera att besöket inte varit helt fruktlöst.

Debatten om värdlandsavtalet har varit intensiv. Politiker och debattörer har uppvaktats med argument som fått försvarsminister Peter Hultqvist att gå i taket på Folk och Försvar i januari, där ”lögn och förbannad dikt” användes för att beskriva debatten.

Värdlandsmotståndet har mobiliserats med både utåtriktade aktiviteter och punktmarkering av opinionsbildare och experter som ser Ryssland som en utmaning för svensk säkerhet.

DN:s säkerhetspolitiske reporter Mikael Holmström blir den första som kan berätta att en del av den urspårade debatten kan spåras tillbaka till Ryssland.

I en intervju med kontraspionagets chefsanalytiker Wilhelm Unge bekräftar Unge att SÄPO vid ”flera tillfällen sett rysk aktivitet riktad mot världlandsavtalet” . Till Holmström säger Unge:

Annons

”– Åtminstone på en sådan konferens deltog en deltagare som vi kan koppla till den ryska underrättelsetjänsten

Och var aktiv?

– Och var aktiv.

Och drev en linje emot avtalet?

– Ja.”

Säkerhetspolisen lämnade inte ut några detaljer om vem eller var det har skett eftersom myndigheten som DN skriver ”inte vill avslöja hur de arbetar och vad de vet om den hemliga ryska verksamheten mot Sverige.”

Läs mer: Hultqvist - missbruka av demokratin när desinformationen får fäste

Annons

Stig Henriksson

Bild: PER GROTH / TT

5 maj 2016 i SvD: Motreaktionen från Henriksson

När valborgsfirandet har lagt sig och 1 maj-appellerna ekat ut så reagerar Vänsterpartiets riksdagsledamot Stig Henriksson på uppgifterna i DN. Men upprördheten handlar inte om att rysk underrättelsetjänst manipulerar svensk debatt utan att kontraspionaget gjort sitt jobb.

I Henrikssons värld är det mindre anmärkningsvärt att rysk underrättelsetjänst är på möten i Sverige än att kontraspionaget följer efter. Och i SvD kräver han svar på om Säpo bedriver åsiktsregistrering.

”Jag kan tycka att vem som helst har rättatt delta på öppna och offentliga möten och vara med och debattera, det kan jag inte tycka är så upphetsande. Det jag däremot blir väldigt frågande till, det är vad gör Säpo där. ”

Henriksson ifrågasätter också om Säpo har samma uppmärksamhet mot ”andra sidan” och lovar att ta upp frågan i Säpos Insynsråd. Och det gör han också. Och det kommer han att berätta om…

Annons

I samband med Arctic Challenge 2015, en av världens största flygövningar som arrangerades gemensamt av Sverige, Norge och Finland med Norge som övningsledare, tog sig Agneta Norberg in på militärt område för en protest. På bilden Amerikanska F-16 Fighting Falcons på rad som deltog i övningen.

Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

9:e februari 2017: Henriksson bekräftar att det handlar om Kozin

På Sveavägen 41 i ABF-huset hålls evenemanget”Gör Norden till en Fredszon - Vi behöver befria vårt närområde från Natos stridsövningar, kärnvapen och installationer för rymdkrigföring!”.

Arrangörer är Sveriges Fredsråd, ABF Stockholm och Global Network Against Nuclear Weapons and Power in Space. Sveriges Fredsråds vice ordförande Agneta Norberg står återigen bakom inbjudningarna och mötet hålls runt veteranaktivistens 80-årsdag.

Bara ett par veckor tidigare har Norberg dömts till dagsböter för olaga intrång i samband med en aktion mot flygövningen Arctic Challenge i Luleå 2015.

Annons

Bland de utlysta deltagarna ska nu återigen Kozin finnas med. I programmet kallas han för professor och chefsrådgivare. Den här gången är det Vetenskapsakademin som anges som organisation och rubriken är ”Ryssland är omringat. Ett kallare krig har inletts.”

Budskapet påminner om det från förra Stockholmsbesöket. Vi vet det eftersom hans tal ligger ute på både RISS hemsida på engelska och blivit översatt till svenska.

Här skulle Kozin ha framfört den ryska kravlistan på eftergifter från Väst som syftar till att ”begränsa NATO:s militära aktiviteter”.

Skärmdump från RISS hemsida.

Läs mer: Missilsköld legitimt svar på Iskanderhot mot Sverige

USA måste bland annat dra bort taktiska kärnvapen från Europa (så att Rysslands övertag på taktiska kärnvapen blir ännu starkare), frysa missilförsvaret (som inte hotar Rysslands strategiska avskräckning, men väl kan skjuta ned Rysslands taktiska kärnvapen), förstärkningarna till Baltikum måste dras tillbaka, Baltic Air policing avslutas och norra Europa utropas som en ”Freds- och säkerhetszon”som ska vara fri från militära styrkor av icke-regionala nationer.

Annons

Läs i klartext; ”yankees go home” och lämna hela Östersjöområdet till rysk dominans.

Läs mer: Ryska påsken och atombombsbudskapet till oss

Budskapet från SVR:s pr-gren är att om inte ”alla förslag accepteras i sin helhet av Washington och Nato” så får det konsekvenser för ”New Start” - nedrustningsavtal för strategiska kärnvapen.

Kozin gör också anspelning till att det nu är bara är tre minuter kvar på Domedagsklockan. Det är helt i linje med den kärnvapenkommunikation som Ryssland gjort mot Sverige, med atombombsövningen Ryska Påsken och Dumans atombrev till Sveriges Riksdag. Och kärnvapen är ett triggerord för svensk fredsrörelse. Det är en ”finlandiseringsmetod” anpassad för Sverige, alltså en reflexiv kontroll för att få fram en önskad reaktion.

Annons

Men nu framförde Vladimir Kozin inte detta 9 februari i Stockholm. Han kom aldrig. ”Han fick inte resa”.

Läs mer: Dumans atomkrigsbrev till Riksdagen

Inbäddat innehåll

I det Youtubeklipp som ligger ute från panelsamtalet (som också direktsändes) frågar Pelle Sunvisson från Ofog (och FiB/Kulturfront) om Kozin är på plats och får till svar av en person som inte syns i bild:

”Han var tvungen av säkerhetspolitiska skäl att stanna kvar i Moskva. Han fick inte resa.”

Ledarsidan har varit i kontakt med både UD och SÄPO och ställt frågan om de varit inblandade i att Kozin inte kommit till Stockholm. UD:s presstjänst konstateraratt de inte har någon kännedom om detta medan Säpos pressekreterare Karl Melin hänvisar till uppdraget:

Annons

”Säkerhetspolisens uppgift är att skydda demokratin och rikets säkerhet. Vi kan inte berätta om vårt operativa arbete eller arbetsmetoder i detalj eftersom det skulle röja hur vi arbetar och vad vi intresserar oss för”.

Men Kozins framträdande i Stockholm låg kort tid innan utrikesminister Margot Wallström (S) skulle besöka utrikesminister Lavrov i Moskva. Om det”säkerhetspolitiska skälet” är kopplat till Sverige så handlar det om att någon på svensk eller rysk sida insett att det just nu var en dålig idé att öppet skicka utrikesunderrättelsetjänstens PR-del till Stockholm.

Stämningen mellan Lavrov och Wallström har nog med friktion ändå för att man från rysk sida ska kasta bensin på brasan.

Anledningen att Pelle Sunvisson frågade efter Kozin är att han tar upp tråden att det är just Vladimir Kozin som DN-intervjun pekar ut.

Under seminariet raljerar Sunvisson och jämför Kozin med någon av akademikerna i den svenska Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Samma tematisering har Sunvisson beskrivit tidigare i FiB/Kulturfront där han pekat ut att det handlar om Kozin. DN:s publicering jämförs med att koka soppa på en spik.

Annons

Men det Sunvisson missar att nämna, både på seminariet och i texten om Kozin på FiB/Kulturfront, är vad RISS är. SVR:s pr-tjänst.

Och PR i det här fallet handlar inte om att få oss att älska Ryssland eller att ta fram reklamkampanjer för semesterdagar vid Volgas vackra strand. Det handlar om något helt annat.

Låt oss ta två exempel på där RISS varit inblandad i ”PR-arbete”:

Skärmdump från RISS hemsida.

Finland

Finländske docent Johan Bäckman är representant för RISS i Norra Europa och egentligen värd en egen text. Bäckman har alltså Sverige på sitt bord. På papperet alltså, för de digitala fotavtrycken på Bäckman i Sverige är få.

Annons

Men han har nog mycketatt göra på annat håll. Den verksamhet som Bäckman bedrivit får betraktas som minst sagt anmärkningsvärd.

Han är just nu under brottsutredning i Finland för att ha organiserat systematiska trakasserier mot YLE:s undersökande journalist Jessikka Aro som avslöjat trollverksamhet i Finland.

Läs mer: Infiltration av Yle avslöjad

Bäckman har på sin meritlista att finländska säkerhetspolisen nekat honom att köpa en radiostation eftersom han är en säkerhetsrisk. Bäckman är persona non grata i Estland, representant för den ryska kulissrepubliken Donetsk i Finland och har delat ut medaljer i Syrien. Bara för att nämna några saker.

Montenegro

RISS var inblandad i Rysslands kampanj att stoppa Montenegros Natomedlemskap. Men efter att ett mordförsök avslöjades mot Montenegros premiärminister MiloDjukanovic på valdagen i oktober slutade kampanjandet i ett fiasko.

Förre SVR-chefen Leonid Reshetnikov fick också oväntat sparken som chef för RISS. New York Times beskrev det så här 26:e november 2016 i en längre text om vad som skett i Montenegro:

Annons

There has also been a small shake-up in Moscow with Mr. Putin’s abrupt and unexplained dismissal of Leonid Reshetnikov, a former Soviet intelligence officer, as head of the Russian Institute forStrategic Studies, a research group that works for the Kremlin. The institute had been in the forefront of Russian efforts to derail Montenegro’s NATO membership and has extensive links to pro-Russian groups in the Balkans.

Montenegro väntas också inom kort väcka åtal mot två namngivna GRU-officerare som varit inblandad i att driva ett nätverk av serbiska och ryska nationalister och paramilitärer som låg bakom mordplotten mot Djukanovic. Men att Ryssland kommer att lämna ut dom till en rättegång finns det ingen som tror.

Annons

Officiellt har Ryssland så klart förnekat all inblandning i mordplanerna. Och Reshetnikov ersättare som chef för RISS blev för övrigt en annan SVR-chef - Fradkov.

ABF-huset på Sveavägen.

Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

Och det är på Sveavägen 41 som Stig Henriksson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, ledamot i Säpos insynsråd, i en direktsändning bekräftar uppgifterna att den som Säpo syftat på i intervjun med DN är just chefen för RISS:s rådgivargrupp, Vladimir Kozin.

I panelsamtalet säger Henriksson:

”Det andra är lite roligt om den här Kozin. Jag råkar sitta i Säkerhetspolisens insynsråd. Precis när det här exploderade så hade vi ett möte och jag var på dom och frågade och frågade. Så dom fick kalla in Wilhelm Unge, som är en väldigt speciell person kan jag säga. Han är som klippt och skuren från 50-talet. Och då kom det fram, det här löjliga. Jag har aldrig sett en generaldirektör och hans vice vara så generade när vi hade borrat fram vad det var nu den här ryske spionen som hade blivit hela nyheten.”

Uttalandet är anmärkningsvärt av flera skäl.

1. Att Henriksson öppet delar med sig uppgifter han fått i insynsrådet och som Säpo inte gått ut med.

2. Att Henriksson, som sitter insynsrådet, försvarsutskottet ochförsvarsberedningen, har vad man får betrakta som en mycket låg grad av kunskap om ryskunderrättelsetjänst.

Annons

3. Att Henriksson går till personangrepp på enskild tjänsteman i en inhämtningsmyndighet.

Dessutom finns det en annan bild av vad som hände på mötet som Henriksson refererar till .Ledarsidan har varit i kontakt med mötesdeltagare under villkor om källskydd. En person konstaterar kort att hen inte känner igen sig i beskrivningen och ställer frågan om Henriksson ens var på samma möte.

Annons

Flera konstaterar också kort att man inte kommenterar vad som sker på insynsrådet. Det är en princip. Punkt. En princip som Henriksson inte följer.

Läckor undergräver också riksdagsledamöternas möjlighet att få information och skadar förtroendet för insynsrådet.

Och pressekreterare Karl Melin på Säpo svarar följande när jag ber om en kommentar från myndigheten:

”Insynsrådetsuppgift är att utöva insyn på Säkerhetspolisens verksamhet och ge myndighetschefen råd. Men vad som eventuellt tas upp på mötena eller vilka frågor som diskuteras är inget vi kan gå in på.”

Läs mer: Budskap från Prag - Ryssland infiltrerar medier

Vi skulle kunna sätta punkt där. Men det finns ett par saker till att notera.

Minst tre gånger har Agneta Norberg bjudit in Vladimir Kozin. Förutom de två nämnda även ett möte om rymden i Kiruna 2013.

Agneta Norberg och Stig Henriksson har också flera gånger haft möten ihop:

17 januari 2017 - Vänsterpartiet Birka-Vasa ordnar säkerhetspolitisk möte med Stig Henriksson och Agneta Norberg.

”Vi har bjudit in riksdagsledamoten Stig Henriksson att prata om världsläget och hur Vänsterpartiet arbetar i riksdagen med försvars- och säkerhetsfrågor. Med sig har han fredsaktivisten Agneta Norberg, veteran i fredsrörelsen och medlem i Sveriges fredsråd.”

2 september 2016 -Jubileum för fred, rättvisa och solidaritet Sundbyberg

Talare: Stig Henriksson ,försvarsutskottet, Vänsterpartiet, Agneta Norberg, vice ordförande Sveriges fredsråd och Staffan Ekbom, Nej till NATO. (Ekbom skickade för övrigt det ökända atomskrämselbrevet till alla riksdagsledamöter Läs mer här.)

Annons

Annons

12:e mars 2016 - Att sälja ett land utan att fråga folket - om vårt närmande till Nato i Luleå. I seminariet deltar bl a Agneta Norberg och Stig Henriksson.

2005 demonstrerade Agneta Norberg på allmänhetens läktare i riksdagen. Tillsammans med två andra avbröt hon utrikesminister Laila Freivalds och vecklade ut en banderoll med texten Inget svenskt stöd till USAs krigspolitik. Bilden är tagen efter demonstrationen.

Bild: Fredrik Sandberg / TT

Vem är då Agneta Norberg?

En fredsaktivist och veteran som varit med sedan Kalla Kriget. Medgrundare av Kvinnor för Fred. Bördig från Västerbotten och deltagit i aktioner, inte bara i Sverige utan även i Sydkorea (där hon försökte stoppa USA:s byggande av en marinbas) och i Storbritannien.

På Facebook tillhör Norberg ”President Vladimir Putin Fan Club” som har följande information om sidan ”Let´s spread the good word about what Russian President Putin has done for the world”.

Norberg är också med i gruppen”Devotees Who Love Russia and Soviet Pravda (Truth)” som beskriver sig bland annat på det här sättet ”This group is dedicated to those who embrace the Russian world view which is rooted in truth and reality as opposed to the Western world view which has become corrupted.”

Agneta Norberg är också aktiv medlem i en öppen svensk propagandagrupp för Ryssland på Facebook. Samma grupp är pseudonymen ”Erik Johansson” från Granskning Sverige aktiv i.

Den här Facebookgruppen har också ”inspirerats” av ”Erik Johanssons” uppringningar och ordnat kampanj med mejl och telefonsamtal till opinionsbildare och till UD.

Metoderna och narrativen kring hur man angriper opinionsbildare från den ryska propagandan känns igen i många olika fall, mönstren är de samma som Jessikka Aro på Yle råkat ut för (även om det har skett på en mycket grövre nivå i Aros fall).

I Finland är alltså Johan Bäckman, Nordenansvarig på RISS, under brottsutredning för just detta.

Norberg är med i fancluben på Facebook.

Bild: Alexei Nikolsky

Annons

Det står naturligtvis riksdagsledamot Stig Henriksson (V) fritt att inta vilken position eller uppfattning han önskar, liksom att delta i vilka möten han vill.

Annons

Men vet man det minsta om hur ryskunderrättelsetjänst jobbar borde det vara skäl att hålla visst avstånd i de här sammanhangen. Och man kan inte ha Stig Henrikssons position och inte veta.

Politik handlar om förtroenden, och utifrån Stig Henrikssons agerande finns det förtroendefrågor som behöver ställas:

Anser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt att Stig Henrikssons agerande är rimligt med tanke på att han ska vara partiets ”försvarsministerkandidat”?

Har övriga partier förtroende för Vänsterpartiets ledamot i försvarsutskottet, försvarsberedningen och Säpos insynsråd?

Med tanke på tidigare händelser i Sverigedemokraterna och Miljöpartiet och nu detta, är det dags att se över regelverk kring hur representationen i Säpo:s insynsråd, försvarsutskott och försvarsberedning ser ut.

Läs mer: Putilovaffären - historien om Kent Ekeroth och hans politiska sekreterare

Texten bygger på öppna och publicerade uppgifter på webbsidor i form av text, ljud och bild, mejlsvar från UD:s och Säpos presstjänster samt kontakt under källskydd med deltagare på mötet med Säpos insynsråd som Henriksson refererade till.

Detta är en ledartext av Patrik Oksanen, som skriver om säkerhets- och försvarspolitik för flera av MittMedia-koncernens liberala och centerpartistiska ledarsidor. Oksanen är till vardags politisk redaktör för Hudiksvalls Tidning (c).

Stig Henriksson har replikerat på den här ledaren. Läs "Jag ser allvarligt på rysk desinformation"


Patrik Oksanen

patrik.oksanen@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan