Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Studenter vid Mittuniversitetet tog första pris – får 10 000 kronor i uppsatstävling

Ellen Lindgren och Martin Fallhagen, båda två psykologistudenter vid Mittuniversitetet, har vunnit en tävling i uppsatsskrivning. För detta får de 10 000 kronor.

Bakom tävlingen står fackförbundet Unionen som varje år delar ut sammanlagt 50 000 kronor i uppsatstipendium till fem kandidat-, magister- och masteruppsatser. Det är en jury som väljer ut vinnarna och det man bland annat tittar efter är uppsatser som bidrar till att skapa ett roligare och mer utvecklande arbete.

Ellen Lindgren och Martin Fallhagen har skrivit en kandidatuppsats om narcissistiskt ledarskap ur genusperspektiv och heter "The narcissistic leadership – gender-bias-effekt i organisationer".

Juryns motivering till priset är följande:

”Den här uppsatsen har en spännande och intressant problematisering av narcissistiskt ledarskap. Att med ett genusperspektiv titta på
narcissistiska ledare på olika organisationsnivåer är en branschöverskridande fråga om en bra chef som kan påverka arbetslivet för Unionens
medlemmar. Unionen ser uppsatsens slutsatser som ett bra diskussionsunderlag på medlemmarnas arbetsplatser kring ledarskap och
beteende. I uppsatsen förs relevanta, konkreta och genusmedvetna diskussioner om chefskapet, studiens resultat och om konsekvenser som
det kan få i det praktiska arbetslivet.

Annons

Annons

Slutsatserna är presenterade på ett trovärdigt och distanserat sätt och uppsatsen är skriven med ett mycket bra språk. Studien riktar in sig på
ledarnas roll och ansvar ur ett medarbetarperspektiv vilket gör att samtliga skikt i en hierarkisk organisation skulle kunna dra nytta av
resultatet för att kunna öka (sociala) tryggheten på arbetsplatser.”

-----

Läs mer:

Nya hedersdoktorer utsedda på Mittuniversitetet

Allt fler söker sig till Mittuniversitetet – över 35 000 sökande till höstens utbildningar

DEBATT: Att stoppa studentintag till socionomutbildningen vid Mittuniversitetet är ett slag mot dess antirasistiska och globala profil

Vill du ha lokala nyhetspushar till din mobiltelefon?

Ladda ner ÖP:s eller LTZ:s app här, till Iphone eller till Android:

ÖP:s iPhone-app

Annons

ÖP:s Android-app

LTZ:s iPhone-app

LTZ:s Android-app


Petter Hansson Frank

063-16 16 23
petter.hanssonfrank@mittmedia.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan