Annons

Annons

Annons

Ren

Planerna på 14 nya fritidstomter i Vemdalen kan fortskrida – överklagan avslås

Den 9 februari beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att anta en detaljplan för Vemdalens Kyrkby med syfte att skapa utrymme för fritidsboenden. En plan som ogillades av privatpersoner men nu kan fortskrida då överklagandet avslås.

Arkivbild från Vemdalsskalet.

Bild: Lina Lindbäck

Miljö- och byggnadsnämnden i Härjedalens kommun beslutade sig i februari för att anta en detaljplan med syfte att skapa utrymme för 14 nya tomter för fritidsboende och tillhörande infrastruktur och naturmark.

Två privatpersoner överklagade detaljplanen. I överklagandet uppmanas mark- och miljödomstolen att upphäva nämndens beslut att anta detaljplanen alternativt återvisa ärendet till nämnden för ytterligare handläggning.

Privatpersonerna backar sitt överklagade med tidigare uttalanden om att exploatering av myren och kallkällan i området inte var tänkbar. Att kommunen borde göra en riskanalys av vad ytterligare exploatering innebär för trafikmiljön. Enligt de klagande är rådande trafikmiljö inte bra, särskilt inte på vintern, och ytterligare exploatering kommer att medföra högre olycksrisker.

Annons

Annons

Nu har mark– och miljödomstolen beslutat att avslå överklagandet. Till grund för beslutet ligger länsstyrelsens uttalande under planprocessen. Myndigheten anser att markanvändningen i planförslaget stämmer väl överens med intentionerna i översiktsplanen för området och att detaljplanen inte gör någon betydande skada på riksintressen enligt miljöbalken.

Att länsstyrelsen bedömt planen som godtagbar innebär i många fall att det inte finns skäl för överprövande myndigheten att frångå den bedömningen. Enligt mark- och miljödomstolen har det inte framkommit några brister i underlaget eller andra omständigheter som ger anledning att göra en annan bedömning av påverkan på riksintressen än den som länsstyrelsen har gjort. Det de klagande anfört om påverkan på myren och kallkällan, trafik, djur och fauna ger inte anledning tillnågon annan slutsats.

Eftersom nämndens beslut att anta detaljplanen inte strider mot någon rättsregel avslås överklagandet.

Läs även:

Moderat politiker i Härjedalen delar inlägg från högerextremistisk sajt på Facebook

Två nya kalvar i den vilda myskoxflocken i Härjedalen: ”Det är mycket lovande för framtiden”

Annons

Jämtkrafts vd slutar – går i pension till våren och nu rekryteras efterträdaren

TV: Leif fångade jättarnas kamp på film – "Jag satt och njöt"


Evelina Pålsson

063-16 17 11
evelina.palsson@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan