Annons

Annons

Annons

Ragunda

Skola och äldreboende hotas av nedläggning – Ragunda kommun står inför tuffa nedskärningar

Järåskolan i Bispgården och äldreboendet Bergegården i Stugun utpekas som möjliga sparobjekt när Ragunda kommun måste minska sina kostnader med drygt 20 miljoner kronor för att klara nästa års budget.
Hela sparkravet kan i värsta scenariot komma att beröra 30-talet tjänster.

Järåskolan, Bispgården.

Bild: Håkan Luthman

Inför de budgetdiskussioner som just nu pågår har varje förvaltning fått ett sparbeting på 7 procent jämfört med årets budget.

– Vi vill få en bild över vilka besparingar som är möjliga utan större strukturella förändringar, har kommunchefen Håkan Littzell förklarat i det sparbeting han skickat ut till förvaltningarna som nu lämnat förslag på sparåtgärder.

Inom exempelvis skolans område skulle en besparing med 7 procent ge mycket kännbara åtstramningar.

För tidigare nedläggningshotade Järåskolan i Bispgården skulle det kunna att handla om en flytt av samtliga drygt 100 elever till Hammarstrand, alternativt att de yngsta eleverna blir kvar men att eleverna i årskurserna 4-6 flyttas till Hammarstrand.

Annons

Annons

För den rosade kulturskolan i Ragunda skulle en indragning av tre tjänster innebära att musikundervisningen i den ordinarie undervisningen försvinner samt att de populära musikal- och avslutningsevenemangen också försvinner.

En flytt av förskolan i Överammer till Stugun finns också med på sparlistan.

Från skolans sida värjer man sig mot det stora sparkravet.

– Om vi ska spara 4,9 -5,2 miljoner kronor skulle vi behöva säga upp 11 lärartjänster. Då kan vi inte bedriva utbildning. Skolan ska arbeta med skolutveckling och då måste vi få förutsättningar till det, anser skolförvaltningen i sin konsekvensbeskrivning.

Även för stöd- och omsorgsförvaltningen slår sparkravet hårt.

En besparing med 7 procent motsvarar där 20-talet tjänster.

En minskning av antalet platser i särskilt boende och korttidsplatser är ett av de konkreta förslag som lämnats. En stängning av äldreboendet Bergegården i Stugun, där annars en upprustning aktualiserats, är ett annat förslag.

Samhällsbyggnadsförvaltningen skulle behöva lägga ned arbetsmarknadsenheten för att klara den förvaltningens sparkrav på 3 miljoner kronor. En sådan nedläggningen anses dock ge flera negativa konsekvenser som ökat utanförskap, ökat försörjningsstöd och en hög risk för sämre folkhälsa och ökad kriminalitet.

Samtliga sparförslag och dess konsekvenser har nu presenterats för budgetberedningen vars arbete leds av kommunalrådet Jonas Andersson (S).

– Vi har haft en dramatisk kostnadsökning det senaste året och det måste vi komma tillrätta med. Verksamheternas budgetäskanden för nästa år ligger dessutom långt över vad vi har råd med, konstaterar han.

Annons

Går det att undvika uppsägningar om ni ska klara nästa års budget?

Annons

– Min förhoppning är att vi ska slippa varsla folk eftersom vi har stora pensionsavgångar framöver. De personalminskningar som behöver göras ska ske genom naturlig avgång och att berörda tjänster inte återbesätts.

Blir det ett nytt nedläggningshot mot Järåskolan?

– Min ambition är att ingen enhet ska behöva läggas ned. Däremot måste vi effektivisera våra verksamheter och hitta nya arbetsmetoder. När det gäller Järåskolan är det ett av flera tjänstemannaförslag på hur man skulle kunna spara. Men det är vi politiker som ska göra prioriteringarna.

En stängning av Bergegården går ju stick i stäv mot den upprustning som planerats. Hur går det ihop?

– Det är samma sak här. Ambitionen är att ingen enhet ska läggas ned. Men liksom inom skolan måste vi försöka hitta samordningsvinster och nya arbetsmetoder. Jag står fast vid att vi ska ha ett äldreboende kvar i Stugun.

Hur allvarligt är det ekonomiska läget för Ragunda kommun?

– Budgetarbetet inför 2018 är det tuffaste på länge. Intäktsökningarna är inte i närheten av kostnadsökningarna. Vi är en kommun som krymper och måste vara beredda på att fatta obekväma beslut. Men i dagsläget ser jag det fullt möjligt att vi ändå ska kunna få till en budget i balans för nästa år, säger Jonas Andersson.

Kommunalrådet Jonas Andersson. Arkivbild.

Bild: Bengteric Gerhardsson

Annons

Läs fler nyheter:

Intresset för kulturskolan i Ragunda är störst i hela landet - Verksamhetschef: "Nästan alla i klass tre anmäler sig"

Leif fångade jättarnas kamp på film – "Jag satt och njöt"

De bor i en gammal lanthandel i Solberg "Vi hittade ett gömt extrarum och diamantfönster"


Bengteric Gerhardsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan