Annons

Annons

Annons

DEBATT: Liberalerna: Tillåt begränsad gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Vi Liberaler menar att det går att kombinera gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker med att vi bibehåller det alkoholpolitiska monopolet Systembolaget.

Som munskänk är jag den förste att försvara att Systembolaget ska finnas kvar i nuvarande skepnad. Något alternativ som har samma höga servicenivå, med tillgänglighet till hela bolagets sortiment av drycker var än du bor i Sverige, går knappast att ordna. Det alkoholpolitiska värdet av Systembolaget är självklart och kommer inte att ens naggas i kanten av att Sverige skulle tillåta en begränsad gårdsförsäljning.

Landsmötet tog 2015 med anledning av en motion från mig beslut om att partiet ska verka för att gårdsförsäljning ska tillåtas. I samband med Centerpartiets stämma debatterades frågan i Dagens Nyheter i höst av ett antal tidigare ministrar med Göran Persson i spetsen. De gjorde sitt bästa för att få oss att tro att ett ja till gårdsförsäljning skulle äventyra Systembolagets existens.

Annons

Annons

Av debatten inses lätt att de inte är trovärdiga. De statliga utredningar som man hänvisar till tycks närmast ha missuppfattat problematiken och vinklar frågan på ett sätt som gör att utredningarna framstår som beställningsverk av motståndarna till en gårdsförsäljning. Tyvärr led frågan om att tillåta gårdsförsäljning ett knappt nederlag på centerstämman.

Trots försök från vårt partis motståndare till gårdsförsäljning inför vårt landsmöte till helgen, står vår partistyrelse fast vid beslutet från förra landsmötet. Om det är möjligt att hitta en modell för gårdsförsäljning som inte äventyrar Systembolagets existens ska Liberalerna verka för att gårdsförsäljning blir tillåtet.

Den modell som jag antydde i debatten 2015 var att volymer som får säljas till enskilda lagmässigt begränsas, och att man använder den kommunala organisation som vi har i landet för utskänkningstillstånd och tillsyn även för gårdsförsäljning.

Partistyrelsen har också tagit fasta på den regionalpolitiska dimension som frågan om gårdsförsäljning har, och konstaterar att ”antalet lokala och småskaliga producenter av alkoholhaltiga drycker ökar starkt. Många gårdsproducenter av bland annat vin, mikrobryggerier av öl och andra tillverkare bidrar till att den svenska produktionen är mycket mer diversifierad än tidigare och lokala producenter skapar arbetstillfällen lokalt”.

Annons

I Jämtland är ju den utvecklingen redan ett faktum. Tillsammans med den övriga småskaliga matproduktion som bedrivs ute i bygderna här, är dryckestillverkningen ett viktigt inslag i den besöksnäring som alltmer utgör vårt levebröd i Norrland. Därför är möjligheten till gårdsförsäljning en viktig pusselbit.

Annons

Innovation och kreativitet behöver kombineras med vilja att hitta lösningar när det gäller den regionalpolitiska utvecklingen. Det är bara att hoppas att även övriga partier kan se möjligheterna i stället för hindren för att få till en ordning där vi i begränsad omfattning tillåter gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

Lennart Ledin (L)

Liberalerna Östersund och Region Jämtland Härjedalen

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan