Annons

Annons

Annons

Konflikten om skogen - avverkning eller reservat

DEBATT: Skogsägarna i Offerdalsbygden känner sig överkörda och omyndigförklarade

Frågor till tjänstemännen på länsstyrelsens naturvårdsenheten och Skogsstyrelsen: 

Det är med oro och bestörtning som vi i Offerdalsbygden i samverkan (18 samtliga byalag) följer nyhetsrapporteringen om den tänkta reservatsbildningen i områdena Almåsaberget och Offerdalsberg.

Skogen i Offerdalsberg.

Bild: Emma Bergstrand

Bland de berörda markägarna finns de som är arga. De känner sig överkörda och omyndighetsförklarade av tjänstemän som går mycket hårt fram, som kryper omkring på deras marker utan att varken presentera sig själva eller några faktiska skyddsvärda fynd från området, och som säger en sak offentligt och en annan i enskilda samtal med skogsägarna.

Annons

Annons

Bland markägarna finns också de som sörjer, de som med varsam hand skött skogen med tanke på kommande generationer, och de som tiger, i rädsla för att bestraffas om de skulle våga protestera mot länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Markägarna i vår bygd är mycket medvetna när det gäller miljöhänsyn och följer de lagar och anvisningar som finns när de vistas och utför arbete i sina skogar, och är bevisat tillmötesgående när det gäller frivillig avsättning för skydd och bevarande av skog.

De är inga hänsynslösa skogsjättar i mångmiljardklassen, som köper och säljer skog från ett fjärran kontor någonstans långt bort. Inte heller är de några multinationella råvarubjässar, som bara följer börskurserna. Nej, de är småskaliga, långsiktigt ansvarstagande skogsägare, som lever och verkar mycket nära den skog och den bygd som det här handlar om – och det vill de fortsätta med.  

Efter löftet i Almåsa – Se debatten mellan landshövdingen och Naturskyddsföreningen (17 november)

Vi kan inte sitta tysta längre. Det är redan avsatt 14 procent av skogsmarken till naturvårdsändamål i Offerdalsbygden. Det här rör ju inte bara markägarna, det rör hela Offerdalsbygden. Det handlar om allas vår framtid och om kommande generationers framtid.

Annons

Debatt: Tvångsinlösen av skog i Offerdal är stöld (10 oktober)

Annons

Landshövding Jöran Hägglund har vid två tillfällen bekräftat att det inte ska bli något reservat mot markägarens vilja. Han har även sagt att han inte vill jobba emot markägarna utan med oss i stället.

Därför vill vi nu ställa ett antal frågor med hela Offerdalsbygdens framtid och utveckling i åtanke, som vi hoppas kunna få besvarade så fort och så tydligt som möjligt:

• Varför vilja skydda ett så stort område som ligger så nära bebyggelse, i anslutning till Offerdals huvudåder?

• Var finns respekten för den lilla människan? Varför så lågt intresse för en respektfull dialog? Och hur skapar vi tillsammans förutsättningar för en bättre dialog framgent?

• Vart har äganderätten tagit vägen, som utgör en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna bo, verka och driva företag på landsbygden?

• Hur ser naturvårdsenheten på att uppkomna reservatsplaner slår mot fastighetsvärdena i vår bygd, och därmed också mot möjligheterna till belåning för framtida investeringar med mera?

• Vem har beslutanderätten på länsstyrelsen, är det naturvårdsenheten eller landshövdingen?

• Görs det någon konsekvensanalys av hur ett naturreservat skulle påverka Offerdalsbygden i sin helhet? Och om det görs, när och hur får vi möjlighet att medverka i den konsekvensanalysen?

• Hur ska framtidens skogsbruk bedrivas?

OBIS – Offerdalsbygden i samverkan

 

 

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan