Annons

Annons

Annons

Åsarna

DEBATT: Röda Korset: Bergs kommun vill inte samarbeta om att integrera flyktingar

Annons

Öppet brev till Bergs kommun

Bergs kommun anför i strategidokumentet ”Bo och leva i Bergs kommun” att man eftersträvar integration: ”Vi ska öka förståelsen av att en integrationsprocess måste vara ömsesidig för att fungera".

Södra Jämtlands Rödakorskrets har i ett flertal fall uppfattat en motsatt inställning bland kommunens tjänstemän. Detta skedde senast 15 december då Röda Korset anordnade en mångkulturell fest på bygdegården i Åsarna.

Föreningen hade i god tid bokat lokalen, men fick någon dag innan höra att den också var bokad av elever i den näraliggande skolan för att anordna disco. Discot flyttades till en annan lokal, men man tog samtidigt med sig högtalarna med hänvisning till att dessa var bokade sedan tidigare.

Annons

Om man inte visste om dubbelbokningen i förväg var detta en omöjlighet. Man kan inte boka till något man inte vet om. Eftersom vi alltid får betala en hög avgift för att hyra bygdegården är det för oss självklart att högtalare bör ingå i hyran. Bygdegården är delvis en egen organisation men lever också i symbios med skolan och kommunala tjänstemän.

Annons

Röda Korset är en organisation som vilar på en humanitär grund. Enligt skollagen ska även den svenska skolan göra detta. Att låta elever ta saker från flyktingar tycker vi inte är ett handlingssätt som lever upp till skollagen. I denna sägs i 4 §: ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden… Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”

Exemplet ovan är bara den senaste i en rad incidenter som visar att kommunen inte vill samarbeta med Röda Korset i vårt arbete för att integrera flyktingar i kommunen.

Förra vintern ville vi hyra bygdegården för att ge de asylsökande möjlighet till regelbunden motion. Då fick vi höra att en förutsättning för detta var att det alltid var med någon från Röda Korset. Det har vi inte möjlighet till, samtidigt som det var kränkande för de asylsökande som är vuxna personer. Även om bygdegårdarna är egna föreningar är det kommunen som betalar för dem och därför bör kunna ställa krav på hur de används.

Annons

Vi fick inte heller hyra Ovikenhallen för att bada, trots att hallen går med förlust och behöver betalande gäster. Tidigare försökte vi hyra tingshuset i Svenstavik, vilket var nästan omöjligt. Nu har kommunens tjänstemän lagt beslag på kommunens finaste hus i stället för att öppna upp det åt alla.

Annons

För vår egen skull vill vi gärna att de nyanlända stannar kvar i kommunen eftersom de bidrar med ny kunskap och skapar en berikande mångfald. För de nyanländas skull är det inte självklart att det är det bästa för deras framtid att bo och leva i Bergs kommun.

Södra Jämtlands Röda Korskrets har tidigare skickar två brev till kommunen med synpunkter och förslag. Vi har inte fått svar på något av breven trots att detta bryter mot förvaltningslagen.

Vi har bland annat framfört att kommunen skulle behöva ett integrationsråd där man diskuterar hur kommunen ska arbeta för att förbättra integrationen i kommunen. På vilket sätt har till exempel kommunen använt de 18 miljoner som man fick som ersättning för att man tagit emot asylsökande?

Styrelsen för Södra Jämtlands Röda Korskrets

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan