Annons

Annons

Annons

Petter Bergner: Låt pengarna göra nytta lokalt

Norrlandslänen står inför stora så kallade utmaningar. Höga välfärdsambitioner kostar pengar och när befolkningen och skatteintäkterna inte räcker till, blir det svångrem både här och där. På sikt väntas kommuner och regioner dessutom få det än tuffare. Ekvationen kommer bli svår att få ihop, och detta borde ge upphov till en diskussion om prioriteringar redan i dag.

De pengar som tas in genom fastighetsskatt på industrifastigheter och på elproduktionsenheter skulle kunna tillfalla de regioner där produktionen sker.

Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Under tisdagen anordnade Norrlandsförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och Hela Sverige ska leva ett seminarium i Umeå. Samtalet, i vilket tankesmedjan Fores vd Mattias Goldmann och skatteutskottets ordförande Per Åsling (C) lät perspektiven brytas, gav en intressant fördjupning i ett ämne som borde bli allt hetare.

Annons

Annons

När de politiska partiernas väl enas om att det är dags för en ny stor skattereform måste hela landet-perspektivet finnas med. Därom var talarna eniga, men om idén ska bli verklighet gäller det att plantera den redan nu och det gäller också att inte göra det för lätt för sig i debatten.

Mattias Goldmann höjde ett varningens finger för offerkoftor och den underförstådda utgångspunkten att skogslänen ska fortsätta att primärt leverera råvaror, medan andra delar av Sverige ska ägna sig åt mer högtstående verksamheter. Rabatter på elpris må vara välkomna, men i längden kommer en sådan ordning inte att vara försvarbar, underströk Fores vd.

Mattias Goldmann, Fores, och Per Åsling (C) var ense om mycket när frågan om en regionalisering av skattebaser diskuterades.

Bild: Petter Bergner

Det tilltalande med idén om att regionalisera skattebaser är givetvis att det skulle bli mer klirr i kassorna, samt att klyvningen av Sverige skulle kunna minska. I stället för att få allmosor, som någon finansminister får glädjen att kalla "satsningar", skulle åtminstone en del av de värden som skapas kunna få stanna och göra nytta lokalt och regionalt.

Per Åsling och andra c-politiker fortsätter att driva frågan, men utan gehör. Detta trots att kraven hittills har varit förhållandevis måttfulla.

Annons

Partiet vill att fastighetsskatten på industrifastigheter och fastigheter för elproduktion ska stanna kvar regionalt, samt att delar av de skatter som naturresurserna genererar också ska regionaliseras, men som ett första steg vill man se en utredning.

Annons

Vänsterpartiet och C, som har hamnat på samma sida i just denna skattediskussion, borde inte ge upp utan fajt. Visst finns det invändningar, och en av dem handlar om vad som skulle hända med det kommunala skatteutjämningssystemet, men en statlig utredning skulle givetvis kunna studera även den sidan av saken.

Ett förändrat skattesystem, som ger rimliga förutsättningar att behålla offentlig service men som också uppmuntrar det småskaliga och lokala företagandet, framstår som ett måste.


Petter Bergner

petter.bergner@mittmedia.se

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan