Annons

Annons

Annons

Annons

DEBATT: LO och SSU: Ge fler möjlighet att ta körkort

Bild: TT

Annons

I höst blir det äntligen möjligt att få studielån för att ta körkort. Det är en välkommen reform som vi kämpat för länge, men den omfattar inte tillräckligt många. Enligt det som hittills har kommunicerats innebär regeringens nya reform att vissa långtidsarbetslösa och ungdomar utan både arbete och gymnasieutbildning kan få studielån för körkortsutbildning.

Annons

Här i Jämtland handlar det om 1 541 av de totalt 12 593 jämtlänningarna som är körkortslösa. Det är bra, men det räcker inte.

Annons

Att ha körkort är avgörande för vissa yrken. Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv ställer sex av tio arbetsgivare krav på körkort. Samtidigt saknar 17,1 procent av jämtlänningarna i förvärvsarbetande ålder körkort, enligt ny statistik som LO och SSU beställt från SCB och Transportstyrelsen.

Allra lägst är körkortsinnehavet bland ungdomar, arbetslösa och bland utrikes födda kvinnor. Det vanligaste skälet till att fler inte tar körkort är, enligt Statens väg- och transportsinstitut, att de inte har råd.

Körkort ska inte vara ett privilegium för några få, utan en möjlighet för alla. LO och SSU föreslår därför:

• Erbjud CSN-lån till alla som vill ta körkort, inte bara vissa utvalda grupper.

• Gör B-körkort till en arbetsmarknadspolitisk insats. Körkortsutbildning ska erbjudas när Arbetsförmedlingen bedömer det avgörande för den arbetssökandes anställningsbarhet.

• Inför valbar körkortsundervisning på gymnasiet. Körkortsundervisningen ska erbjudas som valbar kurs i alla gymnasiala utbildningar, inte bara i fordonsprogrammet.

Våra förslag skulle förbättra både matchningen och rörligheten på arbetsmarknaden.

För många kan körkort vara inträdesbiljetten till det allra första jobbet. För andra kan det innebära en möjlighet att byta ut SMS-anställningen till en trygg heltidstjänst eller att man vågar byta bana från ett yrke där man inte trivs. Våra förslag skulle förbättra både matchningen och rörligheten på arbetsmarknaden. Det leder i sin tur till stora vinster både för individen och för samhällsekonomin.

Annons

Annons

Körkort ska inte vara en klassfråga. Vanligt folk måste ha råd att ta körkort. Det är så vi bygger en jämlikare arbetsmarknad och ett jämlikare samhälle.

Stiven Wiklund ordförande LO-distriktet Mellersta Norrland

Filip Svantesson ordförande SSU-distriktet Jämtland

Annons

Annons

Till toppen av sidan