Annons

Annons

Annons

Krokom

DEBATT: Svar: Vem solkar ned vad i Långforsärendet?

SNF bekymrar sig i en debattartikel över nedsolkade varumärken, ihopblandade kort och hattar samt mycket annat som upprör föreningen.

DEBATT: Sportfiskarna: Vi hoppas att Jämtkrafts nye vd kan verka för en återställning av Långforsen (5 april)

Annons

Vissa uppgifter och påståenden kräver tillrättalägganden och kompletteringar.

Annons

Likt andra debattörer framhålls Nordanstigs kommun som ett föredöme, något att kopiera och applicera på Långforsen. Fakta i målet är som följer:

Kommunen har inköpt två gamla (1920-tal och 1940-tal) mikrokraftverk tillhopa producerande cirka 1.5 GWh/år  (en tredjedel av Långforsens planerade årsproduktion). Verken ligger 5,5 och 7 kilometer från havet.

Vid utrivning av anläggningarna och diverse andra åtgärder förbättras fisket radikalt med bland annat från havet uppvandrande lax, havsöring och ål. En för fisket mycket klok åtgärd.

Denna förbättringspotential saknas helt i Långan, varför slutsatsen blir att det som är rätt i Gnarpsån blir fel i Långan och av detta, ett av utrivningsivrarnas huvudnummer, återstår intet.

Bättre då att jämföra med inlandskommunen Arvika med sina 16 vattenkraftverk, varav många är mycket små (0.5–1 GWh/år ). I kommunen finns även en av Sveriges största solcellsparker, Mega-Sol, producerande 1 MWh/år. Kommunen planerar nu att anpassa samtliga vattenkraftverk, även de små, till moderna miljökrav helt enligt energiöverenskommelsens intentioner. Med små åtgärder kommer vattenkraftens årsproduktion att höjas med 15 till 20 procent.

Hur har vi då hamnat i nuvarande besvärliga läge? Backa bandet och försök inse vad som är orsaken. När HD inte beviljar prövningstillstånd  borde ärendet vara klart, men i stället startar diverse kampanjer för en förändring.

Ett antal politiker, vissa troligen drivna av eget särintresse, lyckas få till stånd ändrade ägardirektiv för möjliggörande av utrivning. Detta samtidigt som partikamrater i riksdagen medverkat i utformningen av den blocköverskridande överenskommelsen ”Vattenkraften skall värnas och anpassas till moderna miljökrav” som har helt andra intentioner. Att hamna i sådan otakt borde orsaka en skammens rodnad hos berörda.  

Annons

Annons

Om, som hävdas, något varumärke solkats ned, så är det enligt min mening inte  Jämtkrafts eller de politikers som stabilt stöttat Jämtkrafts planer. 

Intressant är att konstatera att SNF besitter den systemsyn som Jämtkraft saknar vad gäller arbetet med hållbarhetens tre dimensioner. Man raserar en 100-årig anläggning, inför CR-fiske, hämtar penningstinna kunder från Bern och Berlin där detta fiske är förbjudet, och vi ”svenssonfiskare” utestängs.

Scenariot är inget skämt utan en sammanfattning av utrivningsivrarnas, dock inte Föreningen Långforsens, debattinlägg. Detta förordar nu SNF framför möjligheten till miljövänlig, fossilfri och uthållig kraftproduktion. Ett i sanning märkligt val !

Jan Strand, fritidsfiskare från folket                                                      

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

   

 

 

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan