Annons

Annons

Annons

Krokom

DEBATT: I Långforsdebatten bullrar tomma tunnor mest

Bild: Denny Calvo

Annons

Debatten om Långforsen ter sig på många sätt svårförståelig. Att kämpa ”in i kaklet” för något man tror på är i sig en god egenskap. När domen rörande Långforsen vann laga kraft innebärande rätt för Jämtkraft till renovering och återupptagen elproduktion startade en mycket märklig rörelse. I stället för att acceptera domslutet försöker utrivningsförespråkare tillströmmande från hela landet få en ändring till stånd. Detta genom olika former av aktiviteter i media, brev och kampanjer riktade till politiker. Att vissa överdrifter kan förekomma i debatten kan nog alla acceptera men när rena felaktigheter och lögner torgförs som sanningar måste det påtalas och bemötas. Signaturen ”vattenrallar`n” har i en artikel 11 maj ”Det blir en betongklump” utförligt beskrivit hur kraftverket kommer att se ut. Detta hans fantasifoster är från början till slut endast ”fake news” och sanningen, som är något helt annat, står att finna på Jämtkrafts utmärkta hemsida.

Annons

Annons

Älvräddarnas generalsekreterare kommer i en tidningsartikel 20 april med ett för kraftindustrin högst intressant påstående. Han hävdar där att Långan har samma skyddsvärde som våra fyra nationalälvar. Logiskt sett innebär väl detta att dessa kan byggas ut och några fiskodlingar anläggas i därför lämpliga sjöar längs älvarnas väg mot havet. Allt detta under förutsättning att 3-4 mil orört vatten sparas. Återigen bara ”hittepå” men ändå en skymf och nedvärdering av nationalälvarna. Verkligt bekymrad blir man över vissa politiska partiers märkliga hållning i ärendet. De, som ständigt tävlar om att vara ”de grönaste” anser att när det gäller Långforsen skall fossilfri elproduktion nedprioriteras till förmån för ett osäkert förbättrat fiske. Som skäl kommer deras mantra ”det ger för lite”. Ja varje enhet inom den småskaliga vattenkraften ger lite men enskilda solpaneler och vindkraftverk ger också lite. Fossilfritt som fossilfritt, litet som litet men varför värderas de olika? Den småskaliga vattenkraften producerar trots ”sin litenhet” 4,3 TWh täckande Malmös årliga elförbrukning två gånger om. Priset vad gäller desinformation torde Åres kommunalråd ta. I ÖP  26 maj hävdar han att kommunernas varumärken skulle skadas av att Jämtkraft  återupptar produktionen i Långforsen trots folkligt motstånd. Ja det finns motstånd, dock inte folkligt utan med fokus på fiskefrågan och igångtriggat av älvräddare, sportfiskeorganisationer och regionala fiskeentusiaster. Det folkliga motståndet står att finna bland människor som berörs i närområdet och då gäller det omvända. En klar majoritet är för Jämtkrafts planer och mot en utrivning. Mot bakgrund av alla märkliga turer som tagits för att förhindra Jämtkraft att återuppta produktion i Långforsen kan följande fråga ställas. ”Vem kan lita på politiker som inte respekterar rättsstatens principer, rättssäkerheten och demokratin”?

 Jan Strand             

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan