Annons

Annons

Annons

Krokom

DEBATT: Svar: Oerhört långsökt att turism och näringsliv skulle påverkas negativt av en renovering av Långforsens kraftverk

Annons

Christer Borg må få priset för årets mest graverande desinformation och löjeväckande metaforer när han angriper den mycket tillrättaläggande artikeln om Långforsen, som Jan Strand skrev.

DEBATT: I Långforsdebatten bullrar tomma tunnor mest (6 juni)

Annons

Annons

DEBATT: Låt Långforsen återfå sin forna glans (8 juni)

Jag har själv tillbringat mycket av min tid utefter Långans stränder. Under uppväxtåren var fisket i Långan fantastiskt bra, även om det försämrades något efter att flottningen lades ned 1967.

Fisketurerna till Långan fortsatte dock och det är ingen överdrift att säga att bruset från den strömmande ån präglade mig och min personlighet. Det var därför något av en domedagskänsla som sköljde över en, när det 1976 presenterades planer på att bygga två gigantiska kraftverksdammar mellan Landön och Litsnäset. Den brusande lilla ån skulle avlivas!

Det ledde bland annat till att en grupp ortsbor bildade aktionsgruppen "Låt Långan Leva", som för min egen del ibland formades till något som kunde liknas vid ett heltidsarbete. Det innebar en mängd möten, uppvaktningar, insändare och platsbesök tillsammans med beslutsfattare.

Det folkliga motståndet mot utbyggnad var massivt och i kombination med alla sakliga argument, så räddades nedre Långan så småningom från utbyggnad .

Ett argument som vi i aktionsgruppen framförde, var att kraftbolaget skulle nöja sig med en upprustning av det slitna kraftverket i Långforsen. Det blev byggt 1918 och hade inte utgjort något hinder för ett bra sportfiske. I aktionsgruppen tyckte vi att det var en lösning som borde tillfredsställa alla parter.

Annons

Annons

Om nu Christer Borg tar sig tid att fördjupa sig i Jämtkrafts planer på en restaurering av Långforsens kraftverk, så borde han förstå att det han kallar "Sportfiskesverige" kommer att kunna välkomna en förbättring av sportfisket i nedre Långan.

Ett avgörande skäl till att miljöprövningen godkänts är ju nämligen att, till skillnad mot den gamla vattendomen, så måste det alltid passera vatten över överfallsdammen och i den nya faunapassagen. Under sommarhalvåret måste det dessutom passera vatten i den så kallade vattenavledaren för nedströms vandrande fisk. Tidigare fick Jämtkraft alltid ta ut 8 kubikmeter/sek genom kraftverket, vilket man i den nya vattendomen kan tvingas göra avkall på eftersom miljöprövningen säger annat.

Av alla ortsbor jag känner kan jag i dag bara erinra mig ett fåtal personer som motsätter sig det de felaktigt kallar utbyggnad. Argumentet att näringslivet och turismen i kommunen skulle påverkas negativt är så oerhört långsökt, så det orkar jag inte ens kommentera mer än att det är just långsökt.

Till sist, Christer Borg med flera: Kliv av långbänken och lägg energin på något mer konstruktivt! Påverka till exempel Jämtkraft att vidta likartade åtgärder som i Billstaån. Där har ju bolaget i samarbete med länsstyrelsen gjort förtjänstfulla insatser i fiskevårdande syften.

Det vore nog en pr-mässig vinst för både Älvräddarnas Samorganisation och Jämtkraft om de kunde samarbeta kring något liknande projekt nära Långforsen och i nedre Långan!

Leif Jonsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan