Annons

Annons

Annons

Krisen i Östersundshem

Även Östersundshems vice vd hade eget konsultavtal värt miljoner med Pilgrimstahus: "Förkastligt utifrån värdegrundspolicyn"

Även Östersundshems förre vice vd Hans Carlsson hade ett eget konsultavtal värt över två miljoner kronor med Pilgrimstahus. Det avslöjas nu i en andra internutredning hos Östersundshem.

Text

Hans Carlsson var vice vd i Östersundshem fram till 30 maj då han tvingades lämna sin arbetsplats. Nu konstateras i en granskningsrapport internt hos Östersundshem att även han, precis som Daniel Kindberg, haft ett privat konsultavtal med Pilgrimstahus samtidigt som han verkat i Östersundshem.

Bild: Johan Axelsson

Annons

Avtalet skrevs i maj 2013 och sträckte sig till maj 2018. Det ingicks mellan Hans Carlssons hustrus bolag, där dåvarande vice vd:n i Östersundshem var suppleant och hans fru styrelseledamot. Motpart var Pilgrimsta Hus Bygg AB. Avtalet avsåg tillhandahållande av konsulttjänster. Av avtalet framgick att värdet av tjänsterna kunde uppgå till som mest 2 250 000 kronor. Avtalet skrevs under av Hans Carlsson.

De många turerna i Östersundshem ges därmed en ny dimension. När den första internutredningen presenterades i juni framkom att förre vd:n Daniel Kindberg haft två liknande konsultavtal med Pilgrimsta Hus. I hans fall uppgick totalsummorna till fyra miljoner kronor, fördelade på två av hans dåvarande egna bolag SDAB och Nockt AB. Även dessa avtal hade tecknats våren 2013 med giltighet fem år framåt.

Annons

Annons

Läs också: Internutredningen: Daniel Kindberg kan ha tjänat pengar till sina egna företag på Östersundshems affärer

– Man gör inte affärer i sin tjänsteställning med en entreprenör för att samtidigt ha personliga sidouppdrag med samma företag. Det är förkastligt. Inte minst utifrån Östersundshems värdegrundspolicy, kommenterar bostadsbolagets styrelseordförande Unto Järvirova.

Unto Järvirova är ordförande i Östersundshem och kommenterar den senaste internutredningen.

Bild: Per Hansson

– Om konsultpengar betalats in till förre vice vd:n från Pilgrimsta Hus, har det i motsvarande grad blivit lika mycket dyrare för Östersundshem i något annat led. Så fungerar det. Men jag betonar att jag inte vet om pengar nått ända fram. Det vi vet är däremot att avtalet tecknats och det är illa nog, fortsätter Unto Järvirova.

Den nu aktuella andra rapporten föredrogs styrelsen på tisdagseftermiddagen och handlar om "vice vd:s intressen utanför Östersundshem".

I en del av granskningens sammanfattning slås fast att:

"Vice vd genom konsultavtal haft direkta ekonomiska intressen i en av Östersundshems upphandlade leverantörer. En leverantör som enligt konkurrensverket felaktigt direktupphandlats under samma period som vice vd haft ett konsultavtal med dem".

Annons

Kompletterad med den första utredningen som kom i juni, "Granskning av leverantörs- och sponsringsförbindelser med anledning av brottsmisstankar mot f d vd", försöker nu Östersundshem lägga pusselbit till pusselbit för att utröna vad som egentligen hände under tiden Daniel Kindberg och Hans Carlsson ledde Östersundshem.

Annons

Kan det som nu framkommit kring den tidigare vice vd:n bli föremål för en polisanmälan?

– Det kan inte uteslutas, men just nu har allt material som kommit fram överlämnats till ekobrottsutredningen, konstaterar Unto Järvirova.

Östersundshem fortsätter utreda vad som hänt och i vilken omfattning bolaget lidit ekonomisk skada i den härva som ännu tycks vara långt ifrån avslutad.

Bild: Linda Hedenljung

Turbulensen kring Östersundshem inleddes i april när en gryningsräd mot Östersundshems vd:s tjänsterum, utmynnade i att Daniel Kindberg anhölls misstänkt för ekobrott, men släpptes efter några dygn. Han arbetsbefriades som vd för Östersundshem och efter ytterligare några dagar sa han upp sig på egen begäran.

Parallellt tog han en timeout från ordförandeposten i ÖFK, ett uppdrag som då Hans Carlsson skulle sköta i Kindbergs ställe.

Den 30 maj tvingades även Hans Carlsson bort från sitt jobb som vice vd. Därmed var Östersundshem utan sin tidigare ledning och styrelseledamoten Christer Sundin övertog rorkulten i bolaget som tillförordnad vd.

Läs också: Brottsmisstankarna mot Daniel Kindberg – detta har hänt

Annons

Christer Sundin initierade till de två internutredningar som revisionsbolaget Ernst & Young nu utfört.

– Jag går inte in djupare i rapporten i nuläget, blir Unto Järvirovas slutord efter tisdagens styrelsesammanträde.

ÖP har sökt Östersundshems tidigare vice vd Hans Carlsson för kommentarer, men inte lyckats nå honom.

Läs också: Tillslag på kommunalt bolag – en anhållen vd och en avhoppad styrelse: Detta har hänt kring Kindberg och Östersundshem

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan