Annons

Annons

Annons

Annons

Nälden

DEBATT: Nils Å. Hallström: Krokoms politiker satsar inte på Nälden – förslumningen är påtaglig

Nils Å. Hallström.

Bild: Johan Axelsson

Annons

Jag bor och driver företag i Nälden i Krokoms kommun (Hallströms). Företaget finns i Nälden sedan 104 år tillbaka och sedan 2 år även i Ås.

Om vi bortser från Östersund med kringliggande samhällen (Ås, Brunflo) och vår fina stad västerut (Åre), så är Nälden det enda samhället i Jämtland som inte tappat befolkning över tid. Vi satsar fortsatt på Nälden med nyanställningar och investeringar, till exempel ett nytt labb för ljud och brandtester som snart står klart.

Har en teori om att arbetstillfällen betyder en del, att samhället ligger vackert, att grundläggande service finns; skola, äldreomsorg, butiker, utbyggd kommunikation  och så vidare.

När nu valfläsk sprids av alla partier blir några mindre trovärdiga! I Nälden har inget byggts på initiativ från Krokoms kommun under de senaste 40 åren. Ishallen kom till för snart 30 år sedan på initiativ av företagen i byn, som även skött driften under alla år.

Annons

Annons

Sporthallen likaså. År 2001 fick vi besked om att både Föllinge och Änge stod före i kön – Änge har efter 17 års väntan ännu inte fått sin hall. Vi byggde vår själv och den stod klar 2002.

Äldreboendet byggdes på 1990-talet; mycket populärt men lades ner för tio år sedan!

Järnvägen skulle äntligen komma till användning (dock inte för gods), bild i tidning med ansvariga politiker, sex månader senare dementi och skjutet på framtiden.

Näldens skola byggdes för över 100 år, sedan har man lappat och lagat. I dag går det 170 barn där och 80 barn i förskola, men inga planer på nybyggnad finns!

Gator, vägar och trottoarer är lappade och lagade (dock inte de som sköts av lokala vägföreningen), de flesta skador är orsakade av kommunen. Läckande kommunala ledningsnät där man gräver utan tanke på att återställa i ursprungligt skick.

Sedan några år tillbaka är det inte med stolthet vi visar samhället för våra affärsbekanta, förslumningen är påtaglig. Tror de flesta boende i samhällen utanför Krokom delar detta konstaterande.

Däremot har man lagt 25–30 miljoner på miljön och nybyggen runt kommunkontoret i Krokom.

Vore intressant med svar på hur planerna ser ut för följande områden och även när något kan ske:              

Annons

- Tågstopp

- Skolan

- Äldreboende

- Estetikpengar till Näldens centrum

Till riksdagspolitikerna: Inflyttning är vägen till framgång! Det bodde det mer folk i Jämtland 1925 än i dag; 133 000 mot 127 000 personer 2018. 

Skapa bra boendemiljöer till överkomliga priser. Släpp på strandrätten – vi har 5 500 mil stränder i Jämtland (räcker till ett varv runt jorden).

På jordbruksmarken får bonden bygga en lada, men inte ett hus att bo i!

Om ingen får bygga på landsbygden finns varken människor eller öppna landskap kvar.  

Nils Å. Hallström, vd Hallströms Verkstäder

Annons

Annons

Till toppen av sidan