Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

DEBATT: Prioritera företagsklimatet under den kommande mandatperioden 

Annons

En ny mandatperiod står för dörren. Det innebär både möjligheter och utmaningar för länets kommuner. Frågor om skatteintäkter, integration och kompetensförsörjning kommer att stå i fokus på många håll.

En sak är dock klar. Med ett bra lokalt företagsklimat ökar möjligheterna för både tillväxt och utveckling. Därför bör företagsklimatet vara en prioriterad fråga för de kommande fyra åren. Flera kommuner i Jämtland får ny politisk ledning som det ser ut.

Nyligen släpptes rankningen över det lokala företagsklimatet av Svenskt Näringsliv. Rankningen visar var företagen upplever att det är bäst företagsklimat just nu. I Jämtlands län har Åre bäst företagsklimat och Berg har förbättrat sitt företagsklimat mest enligt företagen.

Annons

Som Svenskt Näringsliv kunde konstatera redan i maj när enkätresultaten presenterades, är det rekordmånga kommuner som enligt företagen har ett bra företagsklimat. Vi vill att denna grupp ska öka, utan företag ingen välfärd!

Annons

I drygt 20 år har Svenskt Näringsliv genomfört enkätundersökningen för att mäta hur företagare upplever det lokala företagsklimatet i sin kommun. Vi ställer samma frågor varje år för att kunna jämföra utfallet över tid, arbetet är långsiktigt och konsekvent från vår sida.

Jämtland har en styrka i att ha en hög andel företagsamma personer. Samtidigt når ingen kommun upp till en placering bland det 100 kommunerna med bäst företagsklimat i Sverige i år. Här finns helt klart ett förbättringsarbete att göra. En del kommuner har kommit längre än andra i sitt arbete.

För att fler företagare ska ha goda förutsättningar med ett bra företagsklimat anser Svenskt Näringsliv att tre frågor måste prioriteras på kommunal nivå:

1) En förändring börjar alltid i ledningen. Genom att understryka företagens betydelse för kommunen skapar den politiska ledningen en grund för att hela den kommunala organisationen ska ta frågorna på allvar.

2) Kommunens service till företagen. Gå från en myndighetsorganisation till en serviceorganisation och se företagen som kommunens kund.

3) Motverka osund konkurrens. Säkerställ kompetens i såväl upphandlingar som i de fall man väljer att ha verksamhet i kommunal regi. Lika behandling är den yttersta konsekvensen för fri konkurrens och en förutsättning för ett bra företagsklimat. 

Vill man förändra företagsklimatet måste man veta varför, hur, när och av vem förändringen ska göras. Vi uppmanar därför den politiska ledningen i alla Jämtlands åtta kommuner att sätta upp konkreta mål som ger svar på detta så att företagen på ett enkelt sätt vet vart kommunen vill med sitt företagsklimat.

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv i Jämtland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan