Annons

Annons

Annons

Östersund

DEBATT: Driften av Jämtkraft Arena fanns reglerad i avtal

Annons

I en intervju i ÖP med Karin Thomasson (MP) verkar det som att kultur- och fritidsnämnden betalat ut miljoner till ÖFK:s bolag Driftaren utan att veta vad pengarna går till.

Karin Thomasson om Östersunds utbetalningar till ÖFK för arenan: "Vi hade ingen kontroll på kostnaderna" (31 oktober)

Konstruktionen med arenabolag och driftbolag finns reglerat i ett aktieägaravtal mellan kommunen, Fältjägaren fastigheter AB (FFAB) och ÖFK. Avtalet undertecknades i juli 2006 och går att finna i kommunens diarium.

Annons

Annons

Östersunds Sport- och Eventarena AB (arenabolaget)  har också ett diarium och arkiv där den som är intresserad av fakta kan finna en hel del information.

I ÖP:s artikel fanns en länk till en tidigare artikel om Driftaren. Den artikeln innehåller åtminstone ett grovt sakfel.

I en faktaruta anges att kommunen lånat ut 25 miljoner kronor ränte- och amorteringsfritt till ÖFK.

Lånet lämnades till arenabolaget som kommunens del av finansieringen av arenan. I övrigt finansierades arenabygget med 25 miljoner kontant bidrag från FFAB, ett banklån på 25 miljoner kronor med kommunal borgen samt ett omställningsbidrag från länsstyrelsen på 11,5 miljoner.

Mellan arenabolaget och Driftaren upprättades ett hyresavtal som reglerade bland annat vem som ansvarade för vad.

Kommunens tekniska förvaltning gjorde tidigt en bedömning av vad driften skulle kosta i kommunal regi. Detta gjordes utifrån egna erfarenhetssiffror och även erfarenhetsvärden från andra anläggningar, till exempel i Umeå och Sundsvall.

ÖFK använde kommunens bedömning utom vad gällde personalkostnader, där man ville ha mer öppethållande och därmed ansåg sig ha behov av mer personal.

Förhandlingen om driftersättning mellan kultur- och fritidsnämnden och Driftaren skedde utan deltagande från arenabolaget som sådant. Däremot deltog ÖFK:s dåvarande ordförande Rolf Lohse och dåvarande styrelseledamoten Daniel Kindberg. Båda satt också i arenabolagets styrelse.

Annons

Initialt fanns en förväntan om att Jämtkraft skulle tillhandahålla planvärmen utan kostnad. Därför fanns ingen kostnadspost för fjärrvärme i den kostnadsbedömning som kommunen upprättat avseende driftkostnad.

Annons

De första åren betalades ingenting för planvärmen, men under 2009 aviserade Jämtkraft att man fortsättningsvis skulle ta betalt med uppskattningsvis en halv miljon kronor per år.

Hyreshöjningen från arenabolaget gentemot Driftaren stannade på 300 000 kronor, eftersom det sänkta ränteläget hade sänkt arenabolagets kostnad för banklånet med cirka 200 000 kronor per år. Dessutom angav Driftaren att den verkliga elkostnaden låg cirka 100 000 kronor högre per år än kommunens bedömning.

Vad gäller Driftarens åtagande mot arenabolaget så hade vi inget att anmärka på skötseln av anläggningen. Driftaren betalade punktligt sin hyra kvartalsvis i förskott. Själva verksamheten var helt en fråga mellan Driftaren och kultur- och fritidsnämnden.

Eftersom det numera är kommunen som sköter arenan borde det vara intressant att jämföra kommunens kostnad för arenadriften nu med den kostnad man hade då Driftaren skötte den.

Bertil Åsén, f d vd för Östersunds Sport- och eventarena AB (arenabolaget)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan