Annons

Annons

Annons

Krokom

DEBATT: Replik: Naturskyddsföreningen går i otakt om Långforsen

Annons

Ett fortsatt Långforsdebatterande kan tyckas helt meningslöst. Detta mot bakgrund av att vi debattörer har helt olika förhållningssätt till Mark- och miljööverdomstolens dom, den blocköverskridande Energiöverenskommelsen samt vissa helt grundläggande fakta rörande Jämtkrafts plan för Långforsen.

Utrivningsförespråkare av skilda slag förnekar uppenbart dessa helt avgörande fakta. Vi borde dock alla vara överens om det allvarliga i miljöhotet, något som vi dagligen påminns om och inte kan undkomma.

I ljuset av detta framstår, det med diffusa motiv, förändrade ägardirektivet som mindre lyckat men kan och bör förändras.

Då det i von Sydows artikel ”Långforsen måste återställas” finns sakfel och oklarheter krävs tillrättalägganden och kommentarer.

Annons

DEBATT: Svar från Naturskyddsföreningen: Långforsen måste återställas (9 november)

Annons

SNF:s ordförande Johanna Sandahl tar i sin utmärkta artikel ”Förbjud fossila bränslen” bland annat upp att ”alla måste bidra –både länder, kommuner, näringsliv och individer” för att uppnå det fossilfria samhället.

DEBATT: Naturskyddsföreningen: Förbjud fossila bränslen (2 november)

Samtidigt meddelar von Sydow stolt att SNF ställer upp med 3,8 miljoner kronor för utrivning av dammen, och därigenom förhindrar fossilfri elproduktion täckande cirka 600 villors årsbehov. En mycket märklig prioritering för att uppnå det fossilfria samhället.

Kan tyckas vara en helt försumbar produktionsförlust för Jämtkraft, men den har ett stort symbolvärde. Vi gjorde i alla fall vad vi kunde!

Med rätta kan här hävdas att SNF går i otakt och talar med kluven tunga. Logiken haltar också betänkligt vad gäller ”utrivarnas” påstående att renoveringen ska ses som nybyggnation. Dammen anses ena stunden vara det helt överskuggande problemet och i nästa stund vara så dålig och ha så ringa påverkan att en renovering ska räknas som nybyggnation.

Annons

Fakta är att cirka 90 procent av dammen är intakt och var så även när denna del av Långan fick Natura 2000-status. Dammen med sitt kraftverk var, blev och ska vara en naturlig del av området.

Annons

Tyvärr hemfaller von Sydow även till ”fake news” när han påstår att Jämtkraft avser nyttja en 100-årig vattendom vid renoveringen. Sanningen är att Jämtkraft har stöd i troligen landets modernaste vattendom. Med all säkerhet också, genom överklaganden, en av de mest prövade och genomlysta, vilket till fullo bekräftar att Jämtkraft tänkt och planerat helt rätt.

Vidare är det min bestämda uppfattning att vi Långforsdebattörer, oavsett ståndpunkt, borde avhålla oss från alltför långa och ingående synpunkter på Jämtkrafts bedömning och beslut vad gäller lönsamhet, elmixens sammansättning, reglerkrafter, magasineringsförmågor med mera. Till detta, vilket visat sig, saknar vi kompetens och då blir det enbart patetiskt.

”Utrivarnas” konkreta planer för forsen efter en utrivning tycks vara höljt i dunkel. Rent allmänt verkar uppfattningen vara att bara den förkättrade dammen försvinner kommer någon form av landet Gosen att uppenbara sig med från skyn nedfallande manna. Allt blir bättre!

Sanningen är väl att oavsett vad som händer med dammen uppstår vare sig lyckoland eller katastrof. Men det vore enligt min mening, med kunskap om klimathotet, en ytterst allvarlig försummelse att inte utnyttja möjligheten till fossilfri elproduktion i Långforsen.

Jan Strand

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan