Annons

Annons

Annons

DEBATT: MP: Kulturhuset handlar om så mycket mer än bara en byggnad

Det ser inte ut att bli några ytor för kultur på Gustav III:s torg. Pengarna finns inte, menar det nya kommunstyret i Östersund.

Bild: Johan Axelsson

Annons

Vi kan bara beklaga Alliansens syn på kultur och dess betydelse för samhällets utveckling.

Nu stängs dörren definitivt för ett samlat kulturhusbygge på torget: ”Vi har inte pengarna” (30 november)

Kulturhusfrågan handlar om så mycket mer än uppförande av en byggnad. Det handlar om kulturens sammanbindande, förenande, bildande och kreativa kraft i våra liv. Men det handlar också om hur vi vill gestalta och använda det offentliga rummet och vem som ska ha tillgång till våra gemensamma ytor. 

Annons

Annons

Vi är inte emot att en privat aktör får möjlighet att utveckla delar av GIII-torget. Det finns behov av både fler bostäder och hotellrum i centrala Östersund och därför togs ett inriktningsbeslut där en privat aktör skulle få utveckla en del av torget och resten skulle användas till kulturhus och bibliotek.

Det har gjorts många utredningar kring kulturhuset och biblioteket, men här är de främsta skälen till varför det behövs ett nytt bibliotek och ett kulturhus:

• Bibliotek. Nuvarande bibliotek har växt ur sin kostym och det är dessutom stora problem i fastigheten. Bibliotek i dag ser inte likadana ut som för 50 år sedan.

• Konsertsal. Östersund saknar en riktig musikscen för all sorts musik. Ingen av nuvarande lokaler är utformade akustiskt för musik. En konsertsal skulle också kunna nyttjas som konferenssal för det planerade hotellet på Gustav III torg.

•  Kulturskolan behöver ändamålsenliga lokaler, akustiskt och storleksmässigt. Kulturskolan ska ligga så till att ingen behöver ta mer än en buss, oavsett om man kommer från Lit eller Brunflo. Det har länge efterfrågats en central plats för ungdomar att utöva kultur på och kulturskola i anslutning till konsertsal och bibliotek skapar ett fantastiskt kulturnav.

Annons

Ett kulturnav som skulle kunna bli en mötesplats för alla östersundare och stadens besökare. Ett nav för möten, aktiviteter och kultur skapar även förutsättning för meningsfulla fritidsaktiviteter för kommunens ungdomar. I stället för att ungdomarna hänger på busstorget och riskerar att hamna i fel sällskap.

Alliansens lösning är att sälja ut stadens attraktivaste område till högstbjudande. Och i stället för att skapa offentliga mötesplatser är deras lösning fler övervakningskameror och vakter.

Vi i Miljöpartiet värnar en mix av kommersiella och icke kommersiella rum i staden. De gemensamma ickekommersiella rummen får inte trängas undan om vi ska få en inkluderande levande stad med både en levande handel och kulturliv.

Florian Stamm (MP) Thomas Dahlberg (MP)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan