Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Tio klimatpolitiska förslag till en kommande regering 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Oberoende av vilken regeringen som Sverige nu kommer att få blir dess uppgift att genomföra en politik som gör det möjligt att nå det blocköverskridande klimatmålet om att vara klimatneutralt före 2045.

Från att ha varit en ren miljöfråga är klimatpolitiken i dag en viktig del av Sveriges närings- och exportpolitik. Sveriges vision om att vara en av världens första fossilfria välfärdsnationer är helt enkelt en klok affärsstrategi för Sverige.

Genom att vara en permanent världsutställning för klimatsmart teknik kan Sverige vara ett framgångsrikt exportland samtidigt som den nya tekniken sprids snabbt över världen. 

Det kommer att krävas en aktiv politik och ett stort mått av samarbete i riksdagen. Med en gemensam målsättning som också har ett brett stöd hos både näringsliv och kommuner finns det dock en bra utgångspunkt för att komma överens om nödvändiga reformer.  Här är tio förslag till politiska beslut som är viktiga att genomföra under mandatperioden.

Annons

Annons

1. Bestäm en bränslebyteskurva från år 2020 till 2030 för att sänka risken för företag som vill investera i svensk biodrivmedelsproduktion.

2. Lägg fast en samlad elektrifieringsstrategi för vägtransporterna. Det behövs ett förutsägbart och förenklat ansökningssystem för ökat stöd till laddinfrastruktur och en inventering om hur mycket elnätet måste förstärkas.

3. Utvidga och skärp stadsmiljöavtalen i likhet med hur det är utformat i Norge där städerna lovar att inte öka biltransporterna i utbyte mot investeringsstöd.  

4. Gör reseavdraget mer träffsäkert så det riktas till de områden i landet som har dåligt utbyggd kollektivtrafik.

5. Premiera användning av ”miljölastbilar” genom att införa en dubbel avskrivning vilket behövs under en kort period för att knuffa igång marknaden.

 6. Besluta om att den nya definitionen av ”miljöbil” är lika med ”bonusbil” alltså el (inklusive vätgas), laddhybrider och biogas.

7. Genomför den godstransportstrategi som ligger på bordet med bland annat omlastningsstöd mellan väg och järnväg/sjöfart för en ökad samverkan mellan trafikslagen. 

8. Utveckla en marknad för negativa utsläpp. Samarbeta med Norge om infångning och lagring av koldioxid.

Annons

9. Upphandla fossilfria lösningar. Staten och kommunerna bör i ökad omfattning upphandla byggnader med kraftigt minskade utsläpp i byggprocessen och i senare skede endast helt klimatneutrala byggnader.

Annons

10. Utveckla Industriklivet. Det behövs statliga garantier och pengar som betalar för den risk som ingen annan vill ta.

Det är viktigt att genomföra kraftfulla åtgärder inte bara för att åstadkomma en snabb minskning av våra egna utsläpp utan allra viktigast är att klimatpolitiken bidrar till att utveckla ett attraktivt välfärdsland med ett konkurrenskraftigt näringsliv så andra länder lockas att följa efter.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Annons

Annons

Till toppen av sidan