Annons

Annons

Annons

ledare centerpartistisk

Patrik Oksanen
Säpochefen: "Ryssland kan påverka oss"

Ryssland har förmåga att påverka Sverige. Säkerhetsskyddet har genom digitaliseringen blivit djupt eftersatt, där ökar gapet varje dag mellan en cyberangripares förmåga och vår förmåga att möta det. Budskapet kommer från Säpochefen Klas Friberg i ett längre samtal i ledarsidans Podd72 som pekar på att uppgifterna kan sparas till den situationen uppstår då Ryssland vill påverka Sverige.

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är centerpartistisk.

Det här är en ledarintervju med Säpochefen Klas Friberg Foto: Henrik Montgomery / TT /

Annons

– Då kan de påverka Sverige, påstår jag, genom uppgifter de hämtat ur våra system. Det är allvarligt, säger Klas Friberg i samtalet.

Lyssna på hela samtalet i Podd72: #51 Komplexa hot ökar mot Sverige

Att Säpochefen ställer upp på längre samtal on the record handlar om att berätta mer om vad man vet och ser i en allt mer komplex värld med ökade hotbilder som övriga delar av samhället är okunnig om.

Klas Friberg är sedan februari i fjol chef för Säkerhetspolisen. Han hämtades från den öppna polisverksamheten.

– Jag hade väl någorlunda kunskap om och koll på terrorismen och hur det påverkar oss. Det som var nytt för mig var underrättelsevärlden och underrättelsetrycket mot Sverige. Det var överraskande för mig hur stort, brett och djupt det var.

Annons

Annons

Framför allt är det säkerheten kring den digitala arenan som skapar bekymmer.

– Ju mer jag arbetat under det här året, desto mer har jag sett att vi har ett stort gap. Sverige är ett av de mest digitaliserade länder i världen, men vi från Säkerhetspolisen kan notera att säkerhetstänket kring digitaliseringen inte har hängt med. Våra myndigheter och vårt näringsliv har ett gap som växer varje dag. Vi från Säkerhetspolisen ser också hur statliga aktörer utnyttjar detta.

Cybersäkerheten är eftersatt. Fotograf: Ole Spata

Det här gapet ökar ju steg för steg med teknikutvecklingen som går mycket snabbare än tidigare.

– Ett antal statliga aktörer är väldigt duktiga på det här, de inser att de inte längre behöver spionera med människor, det gör dom också förvisso. Men de kan öka kunskapsinhämtning genom att utnyttja våra svagheter i cybervärlden.

De två största aktörerna är Ryssland, som Säpo för några år sedan redan pekade ut för att bedriva krigsförberedelse mot Sverige, och Kina.

– Vi har sett att det finns ett ökat underrättelsetryck på Sverige. Det är Sveriges geopolitiska läge som gör att Sverige är attraktivt för ryssarna. Dels kan vi se att de fortsätter med sin traditionella underrättelseinhämtning som de gjort under många år i Sverige och dels att de är duktiga på att hämta in uppgifter digitalt.

Då kan de påverka Sverige, påstår jag, genom uppgifter som de hämtat ur våra system.

Annons

Uppgifterna det handlar om är framför allt information som på olika sätt kan lamslå genom cyberangrepp eller skapa förvirring och kaos i informationsarenan om det paketeras rätt av en antagonist. I samtalet pekar Friberg ut några områden som är särskilt utsatta för cyberangrepp:

Annons

– Det kan röra sig om vårt parlament, våra politiska partier, men också om vår kritiska infrastruktur. Det är inte så att de använder de här uppgifterna alltid direkt i sina syften. De sparar tills de hamnar i situationer som gör att de vill påverka Sverige, och då kan de påverka Sverige, påstår jag, genom uppgifter som de hämtat ur våra system. Det är allvarligt.

Arkivbild: "Robin" är teknisk informationssäkerhetsexpert på FRA och visar hur ett cyberangrepp går till mellan datorer. Foto: Christine Olsson / TT /

När det gäller Kina handlar det dels om klassiskt flyktingspionage, men också om företagsstölder som den stora Cloud hopper-attacken. Hur stor omfattningen var i Sverige är inte känt, men förutom USA och Sverige ska ett tiotal andra länder ha drabbats av den kinesiska stölden.

– Det påverkar Sverige och svenska företags konkurrenskraft. Vi kommer att öka vårt arbeta för att öka vår kunskap och reducera hotet från Kina i Sverige.

– Det är en viktig uppgift för oss i Sverige att minska sårbarheten. Där har vi verktyg på gång, som en ny säkerhetsskyddslag som kommer att utvidga kravet att bli bättre på att skydda det som är viktigt för rikets säkerhet. Det som jag kommer att fortsätta att propagera för är att kommer att kosta pengar att ha en hög medvetenhet och säkerhet för myndigheter och företag.

Annons

Hur stor är trögheten i vår mentala karta?

– Trögheten finns där, vi kan dock märka från Säkerhetspolisen att det skett positiva förbättringar och förändringar. Vi ser att önskemål om IT-säkerhetsutbildningar ökat kraftigt.

Terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på en förhöjd nivå, tre på en femgradig skala. Här är det framförallt den jihadiska extremistmiljön som är säkerhetshotet.

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /

Annons

– Det vi har som mest troligt om kommande terrorism är personer som radikaliserats i Sverige och oftast ensamma, därmed också svårupptäckta. Sedan har vi resande och återvändande som vi naturligtvis också måste hantera i detta. Det är en komplex situation vi har nu och under överskådlig tid framöver.

Har du den verktygslåda du vill ha för att hantera detta eller behöver det adderas saker?

– En sak är lagstiftningen där våra möjligheter att komma åt den här typen av brottslighet och förberedelse för brottslighet har försämrats de senaste åren.

Klas Friberg lyfter datalagringen som gör att telekombolag, efter en dom i EU-domstolen, kan vägra samarbeta med Säpo. Ny lagstiftning är på gång där, liksom utökat straffansvar för samröre med terrororganisationer samt möjligheten att använda signalspaningsuppgifter trots att förundersökning pågår.

– Sammantaget kan de här tre sakerna hjälpa oss, men det absolut viktigaste vi har framför oss i Sverige är det förebyggande arbetet. Det är arbetet som jag inte tycker att Säkerhetspolisen ska ha lead i det arbetet, utan det är andra som ska ha det så att unga män blir motiverade att bli samhällsmedborgare i Sverige.

Annons

Problemet ska helst inte hamna hos er…

– När det hamnar hos oss så jobbar vi inte förebyggande utan med att avvärja och vissa fall inkapacitera de här personerna.

Räcker ni till i en komplex hotmiljö där utvecklingen går allt snabbare?

– Det som jag ser som positivt är att det internationella samarbetet med underrättelse- och säkerhetstjänster utvecklats. Den problembild du just beskrev, den delar vi med många andra västliga länder. Vi har de senaste åren ökat samarbetet när det gäller terrorn där vi nu har ett minutoperativt samarbete för att avvärja terrorbrott. Jag ser framför mig att vi kommer att intensifiera samarbetet även med kontraspionaget i Västeuropa de kommande åren. Det ser jag väldigt positivt på.

Annons

Också i samtalet: Om att komma från polisen och leda till 4600 medarbetare till ”lilla Säpo” med bara 1400, om att ha roligt på jobbet och arbetsmiljön på Säpo, om rättegången efter terrorrazzian Strömsund och avvägningen mellan att avvärja och samla bevis för fällande dom (publicerad 23/1 i Östersunds-Posten), de högerextrema och vänsterautonoma miljöerna, konsekvenser av Brexit och hur vår tid kommer att beskrivas i eventuella framtida memoarer.

Hela samtalet finns i Podd72, och går att lyssna på hos  iTunes, Acast och Spotify!

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan