Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
DEBATT: Företagsklimatet i Jämtlands län måste bli bättre 

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Färre och enklare regler, bättre bemötande och en vilja att hjälpa snarare än stjälpa är nödvändigt för ett bättre företagsklimat i Jämtland. Det i sin tur är grunden för ökade resurser till skola, vård och omsorg som politikerna lovat, skriver företrädare för näringslivet. 

Att det lokala företagsklimatet gradvis förbättras är mycket viktigt för möjligheten att starta och driva företag i vårt land och därmed även för hur välståndet utvecklas. Det är när företagen blomstrar och fler får jobb som resurserna till skola, vård och omsorg ökar.

I Sverige är det kommunerna som hanterar många av de frågor som direkt påverkar människors möjlighet att förverkliga sina drömmar genom företagande. Det kan handla om tillstånd, tillgång till mark och tillsyn över verksamheter.

Annons

Även om en del blir bättre återstår mycket att göra. En ny mandatperiod ligger nu framför oss och på många håll i Jämtland tillträder nya politiker som får uppdraget att leda och utveckla sina kommuner. Då är det viktigt att man prioriterar frågorna kring hur förutsättningarna för företagen kan förbättras.

Annons

För faktum är att det bara finns ett sätt att skapa resurser till alla de ambitioner som man nu skissar på för den egna kommunen och det är att företagen får möjlighet att utvecklas, fler kommer i arbete och skatteintäkterna ökar.

En av de kommuner som lyckats bäst med att förbättra företagsklimatet de senaste åren är Rättvik. Modellen de har använt och utvecklat heter Tillväxt & tillsyn, även kallad Rättviksmodellen.

Det är inte frågan om några stora drastiska förändringar. I stället handlar det om att kommunen skapat rutiner och bemötande som underlättar för företagen. Fokus från de kommunala tjänstemännen är att hjälpa och stötta företagen att göra rätt från början, inte att enbart komma med anmärkningar i efterhand.

Resultatet har kommit direkt och på åtta år har företagsklimatet i kommunen stigit från plats 240 till 31 på Svenskt Näringslivs ranking. Modellen borde vara en självklarhet för alla kommuner.

En central fråga för att förbättra företagsklimatet är att se till så att mötet mellan kommunen och företagen fungerar så smidigt som möjligt. Det gäller inte minst i kommunens myndighetsutövning. Vi vet att det här är den vanligaste kontaktytan. Kommunens bemötande, handläggningstidernas längd och avgifternas storlek är några områden där företagen upplever stora skillnader mellan kommunerna.

Annons

Annons

Här finns även saker att göra på den nationella nivån. En viktig sådan är att utforma ett regelverk som innebär att avgifterna för kommunernas kontroll tas ut först efter det att kontrollen är genomförd.

I år sätter vi särskilt fokus på myndighetsutövningen och vi vill gärna vara en samtalspartner i det förbättringsarbetet för ett bättre företagsklimat i Jämtlands kommuner.

Vår uppmaning till kommunerna är att lyssna på företagen, se över arbetssättet och låta er inspireras av de kommuner som lyckas bäst.

Teres Gärdin, regionchef Visita

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan