Annons

Annons

Annons

Krisen i Östersundshem

Debatt
DEBATT: Långsiktiga beslut i Östersundshem borde först förankras hos ny vd

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Som företags- och förvaltningsekonom och med nästan 15 års erfarenhet som förtroendevald revisor i Östersunds kommun, har jag med stigande oro, genom medierna, följt utvecklingen i det kommunalt ägda allmännyttiga bolaget Östersundshem de senaste veckorna.

Ett bristande beredskap inför krisen i Östersundshem visade sig redan förra året när dess dåvarande styrelse, utifrån sin egen inkompetens, lämnade in sin avskedsansökan och därmed avsade sig allt ansvar för att ta itu med den uppkomna situationen.

Det utreddes aldrig vilket ansvar den avgående styrelsen hade. Särskilt borde ha undersökts ordförandens och vice ordförandens roll samt den sakkunnige ledamotens.

Nyligen meddelade den tillförordnade vd:n i Östersundshem i medierna följande åtgärder han ansåg borde antas av bolagets styrelse:

Annons

1. Nedskrivning av värdet på nybyggda fastigheter.

Annons

2. Minskning av personalstyrkan.

3. Nedläggning av Innanförskapsakademin.

Oro och fortsatt turbulens i Östersundshem – måste spara över tio miljoner per år (5 februari)

Dessa ingripande långsiktiga beslut borde enligt mig förankras i den nya vd:ns handlingsplan för hur han eller hon tänker sig bolagets framtid. Besluten borde även förankras hos ägaren innan de meddelas i medierna. Nuvarande handläggning orsakar onödig oro hos både allmänheten och personalen.

Jag vill även ifrågasätta motiveringarna till de ovan nämnda åtgärderna:

1. Nedskrivningen motiverades med att byggen hade blivit dyrare än planerade.

Värdeminskningen beslutas dock enbart om den anses nödvändig för att beskriva bolagets finansiella situation i ett långsiktigt perspektiv. Då görs en värdering utifrån en mängd olika nutida och framtida parametrar så som uthyrningsgraden och hyresintäkter, servicekostnader, avskrivnings och underhållsbehov med mera.

Årsresultatet kommer nu att påverkas negativt av denna fiktiva värdeminskning vilket anfördes som anledning till den påstådda nödvändigheten av punkterna 2 och 3.

Annons

Annons

2. Personalminskningen motiverades med att personalstyrkan hade ökat de senaste åren. Ingen utredning av aktuella personalbehov utifrån service- och underhållsbehov åberopades. Inte heller togs hänsyn till den personal som behövs för att utföra de av ägaren beställda fortsatta nybyggen som kräver erfaren personal för planering, serviceutbud och uthyrning.

3. Innanförskapsakademin har visat sig vara en mycket effektiv samhällsekonomisk verksamhet helt i enlighet med målsättningen för ett samhällsägt bolag. Ingen hänsyn har tagits till utvärderingen av denna verksamhet som är uppskattad i breda kretsar.

Ett samhällsägt bolag kräver en annan organisation, ansvarsfördelning och målsättning än ett privatägt företag, som definitionsmässigt strävar efter vinstmaximering.

Det är den politiskt tillsatta styrelsen som fattar de avgörande besluten och ansvarar för dem inför kommunledningen och fullmäktige. Då bör det vara de som sköter kontakterna med medierna och inte vd:n, framför allt inte en tillförordnad vd.

Kick Leijnse

Bild: Linda Hedenljung

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan