Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: S: Rikets säkerhet viktigare än moderat privatiseringsiver

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kalle Olsson (S)

Annons

Moderaterna i riksdagen har föreslagit att staten ska sälja sina aktieandelar i Telia. Från Socialdemokraternas sida motsätter vi oss en sådan utförsäljning å det starkaste.

En sådan försäljning vore att anträda en farlig väg som riskerar att medföra allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet. Skydd av samhällskritiska funktioner måste gå före borgerlig privatiseringsiver!

Annons

Telia levererar ett särskilt intranät som möjliggör säker och krypterad kommunikation mellan myndigheter i Sverige och i Europa, bland annat Polismyndigheten och Riksbanken. Det har en egen infrastruktur, som är skild från öppna internet. Den påverkas därför inte av vanliga störningar och överbelastningsattacker.

Annons

Även försvaret har ett avtal med Telia om leverans av tjänster, vars innehåll av naturliga skäl är sekretessbelagt.

I riksdagens försvarsutskott konstaterade vi nyligen att det i dag saknas verktyg för att förebygga och förhindra att väsentliga totalförsvarsintressen exponeras för risker när viktigare infrastruktur säljs ut. Vilket är precis vad som skulle ske om staten minskade sitt ägande i Telia.

Att stycka Telia och sälja av de kommersiella delarna men behålla den samhällskritiska infrastrukturen är inte heller ett gångbart alternativ.

De olika system som Telia förfogar över är starkt integrerade och det vore ogörligt att verkställa en sådan uppdelning av bolagets verksamhet utan säkerhetspolitiska risker.

I ett yttrande tidigare i år motsatte sig Försvarsmakten en utförsäljning av Telia. De menade att det skulle kunna få ”allvarliga konsekvenser för verksamheter som är betydande för Sveriges säkerhet”.

Inte bara vi socialdemokrater, regeringen och Försvarsmakten motsätter oss en försäljning. Redan 2007 sa den då borgerliga regeringen nej till en utförsäljning, med hänvisning just riskerna för Sveriges säkerhet och samhällsviktiga funktioner.

Annons

Häromdagen röstade en borgerlig riksdagsmajoritet för att ändå gå vidare med planerna på att sälja Telia. Det är uppenbart att ideologisk privatiseringsiver är viktigare än rikets säkerhet för Ulf Kristerssons moderater.

Annons

Jag menar att det vore oansvarigt att gå vidare med en utförsäljning av Telia. Oavsett vem köparen blir i det första ledet finns inga sätt att säkerställa att aktierna inte i sin tur säljs vidare till intressen kopplade till främmande makt.

Kalle Olsson (S) riksdagsledamot

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan