Annons

Annons

Annons

Krokom

Debatt
DEBATT: Svar: Att renovera Långforsens kraftverk är en hållbar och bra lösning

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild

Annons

Peter Bergman! Har tagit del av din debattartikel. På ditt påstående att Långforsens framtid är otroligt viktig för ett stort antal människor, kan jag i alla fall ge dig ett svar beträffande de människor som lever och verkar i byar och bygder nära Långan och Långforsen.

DEBATT: S: Vad vill egentligen C i frågan om Långforsen? (12 april)

En nu i dagarna avslutad undersökning i våra byar om hur man ställer sig till Jämtkrafts föreslagna renovering av kraftverket, har fått svar från över 300 personer som anser att renoveringen av kraftverket är en ytterst angelägen och hållbar åtgärd.

Annons

Annons

Resultatet av namninsamlingen är delgiven Krokoms kommunledning.

Vi initiativtagare till namninsamlingen har känt ett mycket stort stöd för vårt initiativ. Äntligen har någon tagit tag i detta, säger många. Äntligen får även vi höras i denna fråga som tidigare varit förbehållen en liten grupp med stort genomslag i media.

Det hade varit klädsamt om de centerpolitiker du nämner hade tagit reda på vad bygdens befolkning tycker i frågan innan man i total nonchalans uttalar sin mening om vad som är bäst för bygden och Långforsens framtid.

Vill understryka att ingen har något emot besöksnäring eller fisketurism, men varför det skulle vara avhängigt en utrivning av kraftverket kan ingen förstå. Vi har under vår livstid alltid kunnat fiska både uppströms och nedströms om kraftverket.

Om man nu vid en renovering dessutom vidtar åtgärder som ytterligare förbättrar ett tillstånd som etablerats och varit bra i 100 års tid, kan vi ingalunda i dessa klimatorons tider förstå logiken i att omintetgöra möjligheten att producera fossilfri elkraft kombinerat med en levande fisketurism.

I en samverkan mellan kraftbolaget och turismföretagare skulle en hållbar och för alla gynnsam och modern landsbygdsutveckling kunna etableras.

Dessutom, Peter Bergman, sluta vilseleda allmänheten med prat om utbyggnad. Den stoppades i regeringsbeslut år 2005. I detta mål har jag lagt ned avsevärd tid under 1990-talet både som ordförande i Käloms byalag, ordförande i älvräddargruppen Låt Långan Leva, styrelseledamot i Älvräddarnas Samorganisation, styrelseledamot i Nedre Långans Fiskevårdsområde och markägare gränsande mot Långfors kraftverk.

Annons

Annons

Som du kanske förstår kan jag frågan utan och innan, och vågar dessutom påstå att jag kan min bygd och vad huvuddelen av dess befolkning tycker och känner i denna fråga.

Jämtkrafts renoveringsförslag är en hållbar och bra lösning som presenterats i vår by och funnit gillande av det stora flertalet. Att ett annat sidospår trots detta växt fram, är en för vår bygd stor olycka som i förlängningen kan äventyra vår framtida positiva utveckling.

Jag, och många med mig, hoppas att politiskt förnuft till slut ska segra i en kamp som är påhejad av inflytelserika sportfiskeorganisationer, så att närboendes vilja om en hållbar renovering av Långfors kraftverk snarast kommer till stånd.

Har du förresten hört talas om att klimatfrågan kräver åtgärder från global nivå ned till individnivå?

Har du hört talas om klimatpolitiska rådets uttalande att all samhällsplanering ska utgå från klimatmålen? Ska vi då riva bort en anläggning som kan leverera fossilfri el i minst 100 år till? Jämför en vindsnurras tekniska livslängd på cirka 25–30 år.

Carl-Göran Palmqvist

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan