Annons

Annons

Annons

Krokom

Debatt
DEBATT: Svar: Hur en utbyggnad av Långforsen skulle gynna bygden har hittills ingen kunnat förklara

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Efter att ha tagit del av Carl-Göran Palmqvists svar på Peter Bergmans inlägg om Långforsen måste de värsta osakligheterna bemötas.

DEBATT: Svar: Att renovera Långforsens kraftverk är en hållbar och bra lösning (15 april)

Under senare tid har en intensiv kampanj pågått och namninsamlingslistor har cirkulerat i bygden. Där har då dels de som vill bygga ut Långforsen skrivit under, men även många, som egentligen inte har någon åsikt i frågan, har övertalats att sätta dit sitt namn.

Annons

Annons

För byn Käloms del gäller fortfarande att övervägande delen, och däribland de flesta yngre i byn, inte vill ha någon utbyggnad av forsen. Hur en utbyggnad av Långforsen skulle gynna bygden har ingen av utbyggnadsivrarna hittills kunnat förklara. Det är verkligen inte fiskevårdsområdets policy att bygga kraftverk i Långforsen.

I Sverige finns 800 små kraftverk, Långforsen inräknad, som tillsammans svarar för mindre än 1 procent av landets elproduktion. Alltså en försumbar siffra, men de orsakar stora miljöolägenheter.

Till detta kommer också att en utbyggnad av Långforsen är en dålig affär rent ekonomiskt, även enligt Jämtkrafts egen, ifrågasatta, kalkyl.

Vidare har utbyggnadsivrarna ett mantra som ständigt upprepas: ”Renovera Långforsen”. Var och en som besöker den gamla kraftstationen kan med egna ögon se att den inte går att renovera.

Om en utbyggnad ska ske blir det med ett helt nytt kraftverk i stål och betong som helt kommer att förändra miljön kring forsen. Renoveringssnacket är endast till för att vilseleda folk.

Så oavsett vad Carl-Göran Palmqvist skriver om vådan av att riva bort en anläggning ”som kan leverera fossilfri el i minst 100 år”, så är det just det som kommer att ske, den gamla stationen måste rivas om en ny ska etableras.

Annons

Man häpnar även över retoriken som närmast hävdar att världens väl och ve i klimatfrågan hänger på att Långforsen byggs ut.

Långan är ett Natura 2000-område. Skulle ett nytt kraftverk uppföras i Långforsen vore det något helt unikt och något som skulle dra skam och vanära över elbolag och ägarkommuner.

Natura 2000 innebär att området har särskilt höga naturvärden och att området ska skyddas från ingrepp. En utbyggnad skulle ge eko i hela Europa. Snacka om negativ pr.

Stig Nilsson, Kälom

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan