Annons

Annons

Annons

Krokom

Debatt
DEBATT: Svar: Peter Bergman (S): Nej, fisket i Långan blir inte bättre om man bygger ett kraftverk

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I en insändare angående Långforsen säger Leif Jonsson från Aspås bland annat att det vore hedervärt om jag tagit kontakt med mina partikamrater i Krokoms kommun för att ta del av lite sakkunskap.

INSÄNDARE: Renoveringen av Långforsens kraftverk leder till ännu bättre fiske (24 april)

Annons

Annons

I frågan om Långforsen har jag haft dialog med både Niklas Rhodin (S i Krokom) och AnnSofie Andersson (S i Östersund). Vi tycker helt enkelt olika. Så enkelt är det. Fast jag upplever samtidigt att vi har stor respekt för varandras åsikter.

När det gäller sakkunskap så är faktiskt ett av mina stora intressen fiskevård och strömmande vatten. Ett intresse som inte är nytt utan som tog fart i början av 1980-talet i samband med utbyggnaden av Granboforsen.

Fisket i Långan blir inte bättre om man bygger ett kraftverk. Att fisket skulle gynnas om man bygger en ny damm och startar vattenkraftproduktion i ett vattendrag faller på sin egen orimlighet. I så fall skulle man väl bygga kraftverk överallt till gagn för fisket?

Dammen i Långforsen har sedan 2010 varit delvis raserad och ingen elkraft har producerats. Vandringsvägarna för fisk är fria och allt vatten rinner genom forsen. Fisket i området har successivt förbättrats, vilket i alla fall till en del torde bero på de öppna vandringsvägarna.

Att återigen bygga en damm över Långan vore förödande. Även om den förses med vandringsväg, är det betydligt sämre än en naturlig fors. En fiskväg har sina begränsningar. Många fiskar hittar inte in i fiskvägen utan går mot utflödet från kraftverket.

Vissa fiskarter och storlekar klarar inte att vandra i den miljö som skapas. Nedvandrande fisk, åtminstone mindre storlekar, ska också passera kraftverkets turbiner, vilket innebär risk för skador och död. Dessutom förlorar forsen hälften av sitt vatten sommartid, vilket minskar produktionen av bottendjur och fisk och därmed fiskemöjligheterna.

Annons

Annons

Sammantaget talar precis allt för att vattenmiljön och fisket blir sämre om kraftverket byggs.

Samtliga de expertmyndigheter som deltagit i processerna kring Långan (Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelsen) instämmer i detta. Jag väljer att tro på dem, eftersom detta ska bygga på saklighet. Jag råder alla som vill ha objektiva svar och saklig information kring Långforsen att vända sig direkt till dem.

Att sedan hävda att fisketurismen skulle gynnas av ett kraftverk är än mer naivt. De som kommer till Jämtland för att fiska lockas inte av kraftverksbyggnader, framför allt inte omstridda sådana i skyddsvärda vatten. De vill ha naturliga fiskbestånd i så naturliga strömvatten som möjligt. Och sådana råder det brist på.

Ett nytt kraftverk skulle ge negativa effekter för besöksnäringen i Långan och Krokom, för Jämtkraft och för Jämtlands rykte som turistdestination. Vi marknadsför ju regionen i första hand med vacker natur och möjligheter till friluftsliv.

Att då bygga ett kraftverk och en damm i ett skyddat vattendrag är att skjuta sig i foten och kasta pengarna i sjön. Samtidigt.

Peter Bergman (S) oppositionsråd i Åre

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan