Annons

Annons

Annons

Krokom

Debatt
DEBATT: Vi säger ja till en renovering av Långforsens kraftverk

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Rural kompetens i all ära, men minst lika viktig är social kompetens! Att känna in och respektera andras åsikter är själva demokratins kärna.

Vi delas i tre grupper; sportfiskare, de yngre och de över 60 år. Sportfiskarna och de yngre, som vill utveckla sin bygd genom att riva de gamla kraftverken, tycks ha tolkningsföreträde!

Vi äldre, som ser miljöfrågor ur ett annat perspektiv – vad miljöförändringar innebär för oss och kommande generationer – tycks inte ha samma värde.

Även fisket påverkas negativt av varmare väder och varierande regnmängder. Vi kan inte blunda längre när vi dagligen ser olycksbådande rapporter om vad som händer vår planet. Tankesättet behöver ändras och det gamla slit- och slängsamhället lämnas bakom. Även kraftverk måste återvinnas!

Annons

Långan, där Långforsens kraftverk är byggt, ingår i ett hårt reglerat vattensystem, och inget nytt ingrepp sker, endast renovering!

Annons

Enligt min och många bybors mening är sämjan och gemenskapen god även mellan generationer i närliggande byar. Allt kan diskuteras utan att någon tar illa upp. Resultatet har blivit en grupp om miljö-, landsbygds- och demokratifrågor. En opolitisk grupp från närliggande byar i Offerdal som vill få sina röster hörda!

Vi vill framföra vår åsikt om Långforsens vattenkraftstations upprustning med miljöförbättrande åtgärder. Fiskeintressena är väl tillgodosedda bland annat genom en faunapassage. Ett förslag rättsprövat och godkänt i högsta juridiska instans.

I över 30 år har Långangruppen förmedlat kraftverkets utrivning som enda alternativ. Sportfiskare, många utanför länet, vill bestämma hur Långforsfrågan ska hanteras.

I ett första försök att göra vår röst hörd insamlades 35 namn som publicerades i lokaltidningen. Uppståndelse utan like. Folk ringdes upp, skälldes ut och ombads motivera sina åsikter. Det påstods att endast hälften var tillfrågade.

En skriftlig namnlista upprättades. Namnen strömmade in, folk skrev och ringde och bad om listor. Många var rasande över den ensidiga debatten som pågått så länge och att ingen hänsyn togs till lokalbefolkningen. Ingen blev övertalad och några valde att stå utanför.

Knappast troligt att en renovering av Långforsen skulle få negativt eko i Europa, som påståtts i insändare. I Europa är det Greta Thunbergs miljöarbete som syns.

Annons

Annons

I Kälom fungerar det utomordentligt bra med byträffar såväl som kulturell verksamhet. Det råder inget trauma mellan byarna som Jämtkraft skulle vara skyldigt till. Jämtkrafts främsta uppgift är att producera el enligt givna direktiv, aktiebolagslagen, kommunallagen och ellagen.

Med tanke på klimathot, energibrist, elektrifiering av fordonsparker med mera behövs allt tillskott av ren vattenkraft. Jämtkraft planerar också att skapa livsviktig reservkraft för oförutsedda händelser.

Vi, lokalbefolkning, vill även sportfiska i det renoverade kraftverkets faunapassage och få mat på bordet. Ni sportfiskare är också välkomna in i gemenskapen!

Helena Gunnarsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan