Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
DEBATT: Skattemedel ska inte användas till att konkurrera ut företag

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Samverkan mellan det privata och offentliga är en framgångsfaktor för att klara vår gemensamma välfärd. Det motsatta är när kommuner slösar med skattemedel på verksamheter som konkurrerar med de lokala företagarna.

En typisk företagare har ofta tagit stora privata risker för att bygga upp verksamheten och jobbar långt mer än heltid. Företaget bidrar med arbetstillfällen till orten och skatter som finansierar välfärden. Hur påverkas viljan att jobba nästa kvällspass, ta nästa risk och våga göra nästa rekrytering, om kommunen samtidigt tar kunder med hjälp av skattesubventionerade priser eller tillgång till infrastruktur, lokaler med mera?

När Svenskt Näringsliv frågar företagen är det tydligt att konkurrensen är ett utbrett problem. I vår enkät från 2018 svarade 30 procent av de över 30 000 företagen att de upplever att kommunen i stor eller ganska stor utsträckning tränger undan privat näringsverksamhet.

Annons

Annons

I Konkurrensverkets undersökning från 2017 svarade 27 procent av de 6 000 företagen att de möter konkurrens från offentliga aktörer, framför allt kommuner. Det kan handla om att kommunen driver restaurang i egen regi där man erbjuder fika och lunch till orimligt låga priser, med snedvriden konkurrens och risk för minskat kundunderlag hos privata näringsidkarna som konsekvens. Goda intentioner kan leda till osund konkurrens.

Snedvridningen kan se ut på olika sätt. En kommunal arbetsmarknadsinsats med skattefinansierade lokaler och extratjänster kan sälja tjänster till ett pris som företag inte klarar. En kommun kan bedriva verksamheten med förlust år efter år utan att riskera konkurs.

Tre effekter förenar de olika typerna av osund konkurrens: dels skadar det företagen, dels skadar det kommunens rykte som en företagsvänlig kommun och dels skadar det ortens utveckling. När företag får möjlighet att konkurrera på lika villkor kommer den bästa lösningen till det bästa priset att stå som vinnare. De skickligaste företagarna får möjlighet att växa och får utrymme att investera i nya varor och tjänster.

När en kommun medvetet eller allt som oftast omedvetet konkurrerar på ett osunt sätt blir det svårare för företag att etablera sig och växa och tillväxten skadas. Dessutom riskerar skattepengar läcka till onödiga subventioner, istället för att gå till verksamheter i kommunen där pengarna behövs mer.

Annons

Varje kommun kan göra tre enkla saker för att minska risken för osund konkurrens:

1. Inventera säljverksamheten som kommunen idag bedriver mot privatpersoner och företag. Säljer kommunen markarbeten till villaägare, beställningstrafik genom bussbolaget eller kanske måleritjänster genom bostadsbolaget?

Annons

2. För en dialog med näringslivet innan kommunen tar ställning till hur säljverksamheten ska hanteras, så att alla perspektiv kan vägas in.

3. Inrätta en policy för kommunens säljverksamhet, där det klargörs vilka principer som gäller, hur de ska efterlevas och hur kommunen ska följa upp att policyn följs.

För att klara de utmaningar som vi står inför behöver vi jobba mer tillsammans – inte skapa situationer där det offentliga hamnar i konflikt till näringslivet. Med dessa tre steg tar vi oss en bra bit på vägen. Effekten av att konkurrera ut näringslivet med skattepengar blir förödande och gynnar ingen!

Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan