Annons

Annons

Annons

Annons

ledare centerpartistisk

Patrik Oksanen
Oksanen: Trots varningar om hot och komplexa frågor så händer allt för lite allt för långsamt

Det drar ihop sig för oväder, men vi ligger långt efter med att ta undan trädgårdsmöblerna. Det är den enkla sammanfattningen av Totalförsvarets Forskningsinstituts skrift Strategisk Utblick. ”Struten” som den kallas firar tio år och har kommit i åtta utgåvor.

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är centerpartistisk.

Det här är en ledartext av Patrik Oksanen, tf politisk redaktör Östersunds-Posten och politisk redaktör Hudiksvalls Tidning.

Annons

Temat för i år är Totalförsvarets tillväxt. Hela idén är att presentera komplexa områden på ett pedagogiskt och kortfattat sätt så att en bredare krets ska ha möjlighet att ta del av innehållet.

Det svenska totalförsvarets utmaningar ramas in av vår tid. Första kapitlets mellanrubriker talar sitt eget tydliga språk:

• Säkerhetsläget i världen har förändrats.

Annons

• Den regelbaserade världsordningen, demokratin och globaliseringen är utmanad.

• Konflikternas natur förändras.

• Kärnvapnens mer framträdande roll.

• Klimatförändringarna får allt större påverkan på säkerhetspolitiken.

• Den snabba teknikutvecklingen får stora konsekvenser.

• Militärutgifterna i världen ökar.

• Sverige står inför viktiga säkerhetspolitiska vägval.

Kring detta saknas insikt om brådskan hos beslutsfattare inom både stat såväl som på kommunal och regional nivå. Utmaningarna är många och komplexa, och mängden inbjuder till handlingsförlamning. Det handlar om allt från livsmedelsförsörjning, dataöverföring mellan myndigheter, försvar mot dataangrepp och påverkanskampanjer. hur materielförsörjningen ska säkras, AI, elektromagnetiska hot, men också områden som är helt nya och banbrytande, som syntetisk biologi.

Annons

Nu säger nog de flesta; syntetisk biologi? Är inte det en motsättning i sig? Det är nu som framtiden känns som science fiction, även om den redan är här i labb. Det handlar om möjligheten att designa bland annat växter för att kunna indikera kemikalier, alltså levande sensorer. Andra användningsområden är skydd mot kemiska vapen och mot strålning.

Sverige ligger här efter menar författarna Fredrik Ekström, Jonas Näslund och Per Stenberg. Amerikanska försvarsforskningen ökade sin satsning på området med 100 miljoner dollar mellan 2010 och 2014.

Ett kapitel varnar också för att det tar tid att bygga. Carl Denward pekar på att det inte finns något snabbspår till civilt försvar. Komplexiteten av aktörer, privatiseringar, sektorer och en planering som legat i träda alltför länge gör att det kommer att ta tid, ännu längre tid om inte regeringen vet vart den ska gå.

Annons

Och som Samuel Bergenwall och Carina Gunnarson påpekar i sitt inledande kapitel om strategiska läget så påverkas riktningen av Sveriges relationer med EU och Nato, och hur dessa organisationer anpassar sig till världen. Sveriges möjligheter påverkas även av de samarbeten vi gör i vårt närområde, med Finland, övriga Nordiska länder, Baltikum och strategiska viktiga partners som USA och Storbritannien.

Kunskapen om utmaningarna finns, när kommer insikten som behövs för handling?

Annons

Annons

Till toppen av sidan