Annons

Annons

Annons

Projekt Kaxås

Debatt
DEBATT: Projekt Kaxås investerar i unga familjer så att bygden kan växa

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Entreprenören Dan Olofsson har rötterna i Kaxås. Han är med och drar i gång Projekt Kaxås.

Annons

Många byar i Jämtland avfolkas successivt. Det sker en smygande centralisering. Många undrar med rätta om det går att vända trenderna och få en levande landsbygd?

Vi kan möta denna centralisering med uppgivenhet. Vi kan också inspireras av det engagemang som enskilda bybor kan förmedla och sedan gemensamt tänka till. Kanske går det att med nya verktyg och nya idéer att vända trenden och skapa tillväxt?

Detta vet vi först om vi prövar. Bybornas engagemang är den viktiga och bestående grunden för Projekt Kaxås som startas i dag. Vi ska driva ett antal projekt som syftar till att vända befolkningstrenden i Kaxås med omnejd. Misslyckas vi har inget egentligen hänt. Lyckas vi skapas ny framtidstro för bygden.

Annons

I dagsläget vet vi inte vad som möjligt att uppnå, men vi är beredda att anstränga oss. Eller som poeten Verner von Heidenstam diktade: Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge.

Annons

Hur tänker vi då? Vi ser möjligheter utifrån följande två komponenter:

• Det finns i Sverige många unga familjer som vill bryta de centralistiska trenderna och främja småskalighet. De värdesätter en god miljö och en levande landsbygd. De vill ge sina barn en trygg och fin uppväxt samtidigt som de vill utveckla sina egna yrkesroller. Men unga människor kan ha svårt att köpa sin bostad och här måste vi finna lösningar som fungerar.

• Det finns samtidigt speciella förutsättningar i Kaxås med omnejd. En enastående vacker natur, mycket prisvärda och tillgängliga bostäder, en byskola som är exceptionellt bra, väl utbyggt bredband med fiber, ett aktivt föreningsliv, jakt, fiske och närhet till Åre samt rimligt pendlingsavstånd till arbete exempelvis i Östersund, som har en väl fungerande arbetsmarknad.

De unga familjerna och de speciella förutsättningarna vill Projekt Kaxås förena i skräddarsydda lösningar, så det resulterar i ett permanent boende.

Vi vill således investera i unga ansvarsfulla familjer som flyttar till Kaxås med omnejd för ett liv med bättre livskvalitet.

I uppstarten har vi två projektmotorer, Bert-Ola och Karin Bångman, som är besjälade av att vända trenden. Vi har engagerade ambassadörer i de olika byarna.

Vi har på kort tid fått fram ett tiotal olika bostadsobjekt som unga familjer omgående kan flytta in i efter att vi gemensamt skräddarsytt en lösning som fungerar för familjen.

Annons

Annons

Vi har investerat i ett naturskönt markområde med magnifik utsikt där vi planerar att möjliggöra Ekobyn Ladriket och Ekobyn Sjöstranden för boende för unga familjer i miljövänliga hus. Vi har beskrivit vårt projekt på projektkaxas.se.

Vi har också tillgång till uthållig finansiering genom entreprenören Dan Olofsson som har sina rötter i bygden.

Vi kommer att brett informera och i Sverige marknadsföra de fina möjligheter för permanent boende som finns i bygden. Detta i syfte att få till en dialog med unga familjer som vill utvärdera de fina möjligheter som Projekt Kaxås erbjuder.

Vi välkomnar nu kontakter med unga familjer.

Projekt Kaxås kommer också att driva andra frågor. Fler arbetstillfällen i Kaxås är en sådan. En annan är hur civilsamhället kan hjälpa till för att attrahera och behålla nya permanentboende i Kaxås.

Vi kommer också att studera hur förenklade regelverk för offentlig verksamhet kan underlätta för skolor och äldreboenden i glesbygd. Vi kommer att värna den mycket välskötta och uppskattade byskolan i Kaxås.

Vi vill vända utvecklingen i Kaxås med omnejd, som vi definierar som upptagningsområdet för Kaxås Byskola. Kanske kan detta projekt ge erfarenheter som också andra byar kan dra nytta av.

Vi påbörjar nu en intressant resa och vi ser fram mot ett positivt och konstruktivt samarbete med alla goda krafter som vill vända utvecklingen.

Dan Olofsson, grundare

Bert-Ola Bångman, projektmotor

Karin Bångman, projektmotor

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan