Annons

Annons

Annons

Svenstavik

Läsartext
Grattis: Lars Erik Lundberg, Rörön, Svenstavik, 70 år

Detta är en läsartext.

Lars Erik Lundberg, Rörön, Svenstavik, fyller 70 år den 4 augusti.

Han har tidigare jobbat som lärare på Svenstaviks skola.

Lars Erik är känd i Sverige för sina stora opinions- och miljösatser för att rädda Sölvbackaströmmarna från torrläggning, samt sänkning av sjön Övre Grucken med sex meter samt sprängning och förstörelse av Ljunghålet från vattenkraftutbyggnad.

Lundberg planerade och startade sin kamp redan år 1970, när han gick på gymnasiet. Han byggde upp den administrativa sidan genom att ta kontakt med Fritidsfiskarnas riksförbund som blev basorganisation för den fortsatta kampen i opinionsarbetet. Lars Erik gick från gård till gård och byggde upp opinionen. Han ombesörjde tryckning av listor själv som så småningom utmynnade i den kraftigaste manifestation som någonsin förekommit mot en vattenkraftsutbyggnad i Jämtlands län. Manifestationen uppnådde 14.000 namnunderskrifter av människor emot utbyggnaden som slutligen tillsändes Civildepartementet.

Annons

Annons

Lars Erik fortsatte att informera och påtala för olika myndigheter som Naturvårdsverket, fiskeristyrelse, fiskeriintendenter, Kungliga kammarkollegiet, politiska partier och organisationer, professorer i botanik hydrologi och slutligen lyckades stoppa den planerade utbyggnaden av Sölvbacka kraftverk år 1973. Sedan blev Sölvbacka en regeringsfråga.

Därefter fortsatte Lars Erik att planera och genomförde en mängd olika uppvaktningar hos regeringens olika departement som informerades om de följdverkningar en utbyggnad skulle medföra och få för landskapsbilden, fiske, turism, rennäringen, biologiska, vetenskapliga och sociala värden.

Lars Erik tog kontakt med många riksdagsmän bland andra Karin Söder. Detta resulterade i flera riksdagsmotioner emot utbyggnad under 70-talet. Lars Erik träffade även Olof Palme ett flertal gånger och informerade honom om Sölvbacka. Han hade ett avgörande inflytande över Sölvbackakampen när han år 1979 uppmanade Sydkraft att lägga ned arbetena i Sölvbacka. Seger i riksdagen 1979 samt år 1981. Lars Erik var ledare i hela den här kampen från start till slutlig seger.

Under 2014-2015 ledde Lars Erik kampen för att stoppa och rädda en framtida exploatering av Bölesmyren. Han ledde insamlingen och uppvaktade länsstyrelsen. Han framlade fakta om den ekologiska balansen bland annat om de vattendrag som löper i närheten av myren. 2015 sa länsstyrelsen nej till exploatering. Bölesmyren var räddad!

Lundberg har även varit engagerad emot uranbrytningen i Oviken.

Lars Erik är intresserad av musik och har komponerat många melodier och sjunger vid olika tillfällen, som kyrkliga arrangemang.

Han bedriver aktivt skogsbruk och på fritiden åker han ut på olika fisketurer.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan