Annons

Annons

Annons

Hammarstrand

Debatt
Debatt: S: Omdömeslöst att återöppna årskurs 5 på Järåskolan

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Under sommaren gav barn- och utbildningsutskottets ordförande, Elisabeth Björklund (AfR), tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, Mikael Westin (C), Ragunda kommuns skolledning i uppdrag att återöppna årskurs 5, för endast fyra elever, på Järåskolan.

Detta trots att dessa två politiker saknar delegation att fatta ett sådant beslut och trots att skolledningen tydligt uttryckt starka farhågor för kvaliteten på både den berörda skolan och på övriga skolor i kommunen om en öppning skulle ske.

Annons

Annons

Den svenska demokratin är baserad på att ha en tydlig delegation som markerar gränserna för vad en enskild politiker, ett utskott eller en nämnd har rätt och inte rätt att fatta.

Att genomdriva ett så här kraftigt beslut utan att ha stöd för det i vare sig delegationsordning eller reglemente är ett tecken på särskild omdömeslöshet.

Detta i synnerhet eftersom bägge representanter för styret i barn- och utbildningsutskottet i de flestas ögon skulle betraktas som jäviga i beslutet: Ordförande som har barn som berörs av det, och vice ordförande vilken arbetar på skolan i fråga.

Att i ett sådant läge inte ens försöka hantera beslutet på korrekt väg är antingen enormt inkompetent eller närmast bedrägligt.

Allt detta sammantaget har i våra ögon gravt skadat förtroendet för den politiska skolledningen. Vi socialdemokrater menar att detta kommer att skada ekonomin för hela kommunen och skolgången för barnen i övriga skolor.

Vi menar vidare att det är anmärkningsvärt att man i ett så svagt parlamentariskt läge som styret har, inte väljer att ens försöka hantera detta beslut på ett korrekt sätt, utan i stället väljer att försätta tjänstemän i en prekär situation, där man ger direkta order till enskilda tjänstemän att genomdriva beslut som det inte finns laglig grund för.

Annons

Denna brist på demokratisk ryggrad och transparens är extra intressant då det nya styret inte försuttit en enda chans att påpeka att det är just det man vill ha, men tydligen så är det återigen bara tomma tunnors skrammel.

Annons

Vi socialdemokrater kommer aldrig att vika på att målet måste vara en likvärdig skola med bra kvalitet för alla barn i kommunen, inte tvivelaktiga specialsatsningar på en liten grupp i ens omedelbara närhet.

Jonas Andersson (S) kommunalråd i opposition

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan