Annons

Annons

Annons

Östersund

Rapport: Lavinartad ökning av hot och hat mot bibliotekspersonal – Östersund inget undantag

Det blir allt vanligare med stök, våld och hotfulla situationer på Svenska bibliotek, konstaterar fackförbundet Dik i en ny rapport. Östersunds bibliotek är ett av de som känner av de ökade säkerhetsproblemen och som har tvingats vidta åtgärder.

Text

Säkerheten på Sveriges bibliotek har blivit allt sämre under de senaste åren och nu kräver fackförbundet Dik att politikerna vidtar åtgärder.

Bild: Maria Lindholm

Annons

Respektlöshet, aggressiva beteenden, skadegörelse och till och med våld är något som svensk bibliotekspersonal har tvingats hantera i allt högre grad under de senaste åren.

Enligt fackförbundet Dik, som organiserar de flesta i branschen, har andelen personal som har upplevt social oro i sina bibliotek ökat från 73 procent till 81 procent under de senaste två åren. På folkbiblioteken är siffran så hög som 93 procent.

70 procent av den personal som har svarat på enkäten som ligger till grund för rapporten har upplevt aggressiva beteenden bland sina besökare. 33 procent av dem upplever att de har kränkts eller trakasserats och 11 procent av dem har rent av tagit emot hot i sin yrkesroll.

Bibliotekschefen Maj Eriksson har tvingats skärpa säkerhetsrutinerna i flera omgångar de senaste åren för att kunna försäkra sig om att hennes personal känner sig trygg.

Bild: Malin Moberg

Annons

Annons

– När vi pratar med våra medlemmar så stärker det den bild som vi får i rapporten, att det har blivit värre de senaste åren, säger Diks ordförande Anna Troberg i en kommentar till nyhetsbyrån TT, där hon poängterar att Dik larmade om den oroväckande trenden redan för fyra år sedan.

Östersunds bibliotek är ett av de bibliotek där personalen tydligt känner av att arbetsmiljön har blivit tuffare på senare år. I april 2018 bombhotades biblioteket, i januari i år avbröt en hotfull man med koppling till en högerextrem grupp en av bibliotekets barnaktiviteter och i början av september skedde ett nattligt inbrott i byggnaden.

Biblioteken har blivit en allt mer proaktiv samhällsaktör inom kultursektorn under senare år och som en kostnadsfri verksamhet, öppen för alla, speglar stämningarna i lokalerna ofta de samhällsstämningar som finns utanför.

Bild: Karin G Jonsson

– Jag har just skummat igenom Dik:s rapport och kan konstatera att vi upplever en liknande situation. Vi har rondering av vakter här nu. Vakter som öppnar och stänger och i våra områdesbibliotek har personalen personlarm. Det är för att jag vill att personalen och besökarna ska känna sig trygga, säger bibliotekschefen Maj Eriksson.

Annons

Annons

Hon upplever att tillbuden på Östersunds bibliotek är både färre och mildare jämfört med situationen för många andra bibliotek, särskilt i södra Sverige, men att de ändå har ökat i antal under senare år.

– Som arbetsgivarnas representant måste jag ju ta det här på största allvar och se till att det finns både utbildning och rutiner för personalen, som gör att de vet hur de ska hantera hotfulla situationer om de uppstår, säger Maj Eriksson.

Ett av de tillbud som drabbat Östersunds bibliotek 2018. Polis larmades till platsen efter larm om en explosion i anslutning till byggnaden.

Bild: Denny Calvo

En tydlig slutsats som går att utläsa i rapporten är att Dik-medlemmarna upplever att problemen speglar en allmänt ökad social oro i samhället. Och att det snabbt märks av i en öppna och lättillgängliga miljöer som bibliotek.

För Maj Eriksson, som delar den uppfattningen, är det viktigt att säkerhetsfrågan diskuteras och tas på största allvar. Något som hon däremot inte är beredd att göra, det är att minska tillgängligheten eller eller exkludera människor.

– Vi har låga trösklar här, för vi är en mötesplats där alla är välkomna, säger hon.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan