Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Osund byggkonkurrens drabbar hederliga företagare

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild, Mats Adolfsson

Annons

Sverige växer. Snart blir vi 11 miljoner invånare. Det innebär ökat behov av hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Detta är goda nyheter för oss som arbetsgivare men också för våra anställda.

Men de senaste årens höga byggtakt har tyvärr en baksida: den goda byggkonjunkturen har fört med sig lycksökare som inte har i vår bransch att göra.

Annons

Flera rapporter tyder på ett ökat fusk i samhällsbyggnadssektorn. Det kan till exempel röra sig om misstänkt skattebrott, penningtvätt och brott mot utlänningslagen.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier är avtalspartner med bland annat fackförbundet Byggnads. Organisationerna har ibland olika uppfattningar i vissa frågor. Så ska det vara eftersom de företräder olika parter. Men i synen på fusket är vi företagare helt överens med våra kollektivavtalsorganisationer. Att följa svenska lagar och regler ska vara en självklarhet. Konkurrensen oss företag emellan måste ske på lika villkor.

Annons

Enligt en färsk undersökning från våren 2019 som Sveriges Byggindustrier låtit göra tillsammans med Byggnads finns problem i byggprocessens alla led. Upphandlare och konsumenter som vill hålla nere sina kostnader väljer för ofta låga priser - utan att kontrollera om rådande lagar och regler följs.

Därtill kommer oseriösa som försöker skapa sig fördelar genom att inte betala skatter på rätt sätt, eller genom att inte följa obligatoriska säkerhetskrav. Så här kan vi inte ha det. Vår bransch ska vara attraktiv, sund och säker.

Därför uppmanar vi svenska myndigheter att:

• Intensifiera arbetet med att hitta aktörer som struntar i lagar och regler.

• Beställare av byggrelaterade tjänster ställer krav som underlättar för seriösa företag att vinna upphandlingar.

Om alla aktörer och led i byggprocessen delade Sveriges Byggindustrier och Byggnads syn på sund konkurrens skulle staten öka sina skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Samtidigt skulle anställningsvillkoren för de människor som utnyttjas av oärliga aktörer förbättras och säkerheten på arbetsplatserna öka.

Annons

Nolltolerans mot fusk gynnar seriösa och hederliga samhällsbyggare. Därför vill vi som företag i byggbranschen hjälpa till att öka dialogen om denna fråga. Bara så kan vi rusta landet för framtiden.

Christin Andersson, lokalchef på Sveriges Byggindustrier, Östersund

Marcus Olovsson INAB, Ulf Lindström, Skanska, Thomas Edvinsson, Peab representanter för styrelsen i Östersunds Byggförening

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan