Annons

Annons

Annons

Storsjö strand etapp 2

Debatt
Debatt: Utsikten är Östersunds varumärke

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Utsikt i dag från övre delen av Österängsparken.

Bild: Maria Lindholm

Annons

I insändare och ledarartiklar har personer som vill se en annan utformning av bebyggelsen i Storsjö Strand beskyllts för att vilja stoppa allt byggande på stranden. Det är fel.

Vi vill, liksom den stora majoriteten i Östersunds kommunfullmäktige, bygga för framtiden på Storsjö Strand. Vi vill se vackra bostäder, anläggningar och grönområden. Långt mer än ekonomi beror stadens utveckling på stadsbildens framtid, på trivsel och attraktivitet.

Annons

Annons

Kommunen har en översiktsplan och ett gestaltningsprogram för hela området som i stora drag visar hur man på lång sikt kan skapa en bra miljö för de boende och för alla östersundare.

Men med en kortsiktig exploateringsekonomi frångår man nu långsiktiga mål för miljön med det beslut som fattats för etapp 2 av Storsjö Strand. Stick i stäv mot tidigare mål, tillåts att en långsträckt byggnad få sticka upp högt över stationshuset och begränsa utsikten över Storsjön och Oviksfjällen. Det stämmer inte med tidigare beslut hur riksintresset ska tillgodoses eller kommunens ambitioner med sitt varumärke.

Del av vy från Österängsparken nedanför Rådhusgatan och Stora kyrkan. Föreslagna byggnadsvolymer bakom stationshuset. Från kommunens antagandehandling 2019-09-26.

Vi förstår till fullo att Svenska kyrkan nu överklagat och begärt att höjden på en byggnad nedanför stationshuset ska begränsas så att ”den fria utsikten över stationshuset bibehålls”. Det är ett av de uttalade målen i kommunens gällande översiktsplan för att tillgodose riksintresset för kulturmiljön. Kyrkan har också motiverat varför utsikten är viktig för sin egen verksamhet.

Vi tycker det är olyckligt och odemokratiskt att kommunen inte har prövat några alternativ till utformning av kvarteret nedanför stationshuset sedan debatten tog fart. En våning extra på en byggnad har tydligen ansetts så viktig att behålla att man driver fram ett överklagande.

Annons

Annons

Vi anser att detaljplanen bör ses över i delen nedanför stationshuset. Det finns sannolikt bättre alternativ och byggrätter kan omfördelas utan att minska den totala exploateringen i hela Storsjö Strand.

Lennart Köpsén, Ove Hemmendorff, Harry Westermark, Gunnar Bäckman, Sten Rentzhog

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan