Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Svar till Miun: Låt oss arbeta tillsammans för satsningar på IT-utbildningar

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Harri Sternljung

Annons

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, och Peter Nygårds, styrelseordförande, belyser universitetets betydelse av högkvalitativ utbildning och forskning i inlandet.

Debatt: Mittuniversitetet: Vi vill spela en nyckelroll i utvecklingen av Sverige som ledande kunskapsnation (26 november)

Samling Näringsliv välkomnar att man kommunicerar sin syn på utbildning och forskning och även förväntan på regeringens forskningsproposition som är planerad för hösten 2020.

Annons

Annons

Inlägget betonar betydelsen av forskningsmedel och dess starka relation till professionsutbildningar. Utan högkvalitativ forskning ingen högkvalitativ utbildning.

Mittuniversitetet är en viktig tillväxtmotor i Jämtland och Härjedalen. Vi alla upplever vårt näringslivs stora behov av kompetensförsörjning i länet inom flera branscher.

Forskningspropositionen kommer att behandla universitetens funktion och forskningens roll i välfärdssamhället. Näringslivet är en viktig del av samhället. Vi vill vara tydliga med att Jämtland Härjedalens näringsliv behöver fördjupade utbildningssatsningar inom flera branscher, men en bransch utmärker sig alldeles extra, nämligen teknikbranschen med IT i spetsen.

Att IT-företag inte kan få tag på utbildad arbetskraft är ett av de största hindren för fortsatt tillväxt i vårt län. Teknikperspektivet samt det lokala perspektivet för regional utveckling saknas enligt vår bedömning i debattartikeln, och vi vill gärna att universitetet, och andra myndigheter som lämnar sina remissvar till regeringen angående forskningspropositionen, är tydliga och konkreta i detta avseende.

Näringslivet i vårt län vill vara med i det gemensamma arbetet kring två frågor. Hur får vi flera teknikstuderande, särskilt inom IT, att studera i Östersund på Campus och inte bara på distans? Hur kan vi få teknikutbildningar till civilingenjörer till Campus Östersund?

Annons

Det finns naturligtvis flera konkreta frågor att diskutera. Det pågår en hel del diskussioner och det är bra. Dock vill vi öka takten i dessa samtal och framför allt komma till handling med påverkansarbetet.

Vi vill inte missa en möjlighet att påverka innehållet i regeringens forskningsproposition för att tillmötesgå våra behov av kompetensförsörjning i Jämtland och Härjedalen. Tillsammans med Mittuniversitetet, Region JH och länets kommuner är vi en stark röst. Låt oss ta chansen nu.

Peter Vomacka, verksamhetsledare Samling Näringsliv

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan