Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Insändare
Insändare: Jämtkrafts elnätstaxor är 20 procent för höga!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Lars Ljungmark

Annons

Jämtkraft AB har genom sitt dotterbolag Jämtkraft Elnät AB ett naturligt monopol på distribution av elkraft inom sitt koncessionsområde. Det omfattar hela Östersunds och Krokoms kommuner samt del av Berg, Bräcke och Strömsunds kommuner.

Monopolet innebär att kunderna inom området inte kan välja någon annan leverantör av elnätstjänsterna. Det ställer särskilda krav på elnätsbolaget i form av säkra elleveranser och så låga taxor som vanligt.

Annons

Annons

Av årsredovisningarna för Jämtkraft Elnät AB framgår att bolaget har få strömavbrott och att en god andel av elnätet är vädersäkrat. Det är bra. Däremot har Jämtkraft alldeles för höga elnätstaxor. För 2018 är avkastningen på det egna kapitalet 17 procent och på det totala kapitalet 10 procent. En avkastning/ränta på det egna kapitalet med 17 procent får väl närmast betraktas som ocker när det är monopolverksamhet.

Energimarknadsinspektionen (EI) anser att en avkastning med 5 procent på totalt kapital och med 7 procent på eget kapital är rimliga. Om man tillämpar EI:s avkastningskrav på Jämtkraft Elnät AB så har bolaget under de senaste tre åren tagit ut cirka 300 miljoner kronor för mycket i för höga taxor. Det är 20 procent för höga taxor!

Jämtkraft ägs av Östersunds, Krokoms, och Åre kommuner. De ska styra bolaget med dotterbolag och är i slutändan ansvarig för bolagens taxesättning. Jag föreslår att kommunerna tar tillbaka styrningen av elnätsbolaget genom att:

Jämtkraft Elnät AB får ett eget avkastningskrav på högst 7 procent på eget kapital

Taxorna justeras ner så att avkastningen inte överstiger det valda avkastningskravet

Politiker väljs in i elnätsbolagets styrelse och blir politiskt ansvariga för taxesättningen.

Uno Svaleryd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan