Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Insändare: Grönyta och fler parkeringar förbättrar Storsjö Strand

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Illustrationen är gjord av insändarskribenten, men den baseras på en illustration från Ramboll som nu redigerats. Skribenten har lagt in en grönyta mellan järnvägen och vattnet samt placerat ut fler parkeringsplatser.

Annons

Debatten kring utformningen av Storsjö Strand är både intressant och viktig. Det är mycket känslor som påverkar här, vilket inte minst har manifesterats med smått religiösa toner under hösten. Projektet på Storsjö Strand är och kommer att betyda mycket för Östersund. Det är jag säker på.

Det har i omgångar påpekats att bostadshusen skymmer utsikten och att de kommer att bilda en ”mur” som begränsar sikten ner mot vattnet och jag köper det. Personligen är jag helt för att lämna några stråk av öppna ytor för att kunna se vatten från exempelvis Österängsparken, men även från markplan vid tågperrongen.

Nu har dock detaljplanen antagits av kommunen, men det är inte försent att tänka om på vissa punkter. Jag tycker att det är viktigt att det skapas en öppen parkyta som sträcker sig från tågstationen till vattnet. De planerade byggnaderna mellan stationen och vattnet känns i min mening inte tilltalande och de smälter dessutom inte in i miljön som förslaget utformats.

Annons

Annons

Jag har försökt att skissa på några egna förslag, varav något som jag skickat till kommunen. Det är enklare skisser, men dessa tar hänsyn både till utsikten och något viktigt som verkar ha glömts bort, nämligen behovet av parkerings- och avlastningsplatser i anslutning till övergången från Storsjö Strand till tågstationen och Österängsparken.

Det är mycket vanskligt att ignorera behovet av parkeringar även på sjösidan med anslutning till tågstationen. Detta känns som ett fatalt misstag och jag har svårt att begripa hur både kommunen, Ramboll, Sweco Architects med flera inte insett behovet av parkerings- och avlämningsplatser på sjösidan.

Även om jag är för några öppna ytor för utsikten är jag personligen för att bygga högre hus än planerat, men jag tror också att det är viktigt att lämna stråk med parkytor vid Storsjö Strand.

Högre hus ger fler människor möjlighet att bo på denna mycket attraktiva plats som dessutom ligger i nära anslutning till kommunikationer. Rätt utformat skulle byggnaderna bli vackra landmärken som samtidigt ger en fantastisk utblick utöver Storsjöbygden. Högre hus ger också ge en bättre ekonomi, då byggkostnaden per kvadratmeter sjunker.

Nu är det i elfte timmen att inkomma med synpunkter, vilket jag beklagar, men jag får bland annat skylla på tidsbrist och att det tar mycket tid att sätta sig in i allt material och de förändringar som gjorts under granskningen.

Med tanke på projektets betydelse och den kritiken som framkommit, är det rent generellt ytterst lämpligt att ha en betydligt längre samrådstid i fall som detta.

Forskarstuderande agnostiker

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan