Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Insändare: Lillänge och Storsjö Strand – tid och resurser måste avsättas för långsiktig planering!

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Fotot är ett montage. Bilden till höger är tagen av Harry Westermark.

Annons

ÖP:s debattredaktör efterlyser appeller från pensionerade planerare och kyrkans folk när det gäller den kaotiska trafiksituationen i Lillänge.

Kicki Gustafsson: Varför är det fullständigt omöjligt att lösa trafikproblemen i Lillänge? (5 december)

Annons

Annons

Problemen med Lillänge och utsikten över Storsjön är två exempel på samma sak. Kommunen följer inte sina gamla planer och mål och gör inte nya långsiktiga planer innan byggen startas.

Kortsiktiga marknadskrafter får styra utan att ansvariga tjänstemän och politiker hinner tänka efter och bestämma hur helheten ska bli.

I Lillänge har den gamla handelspolicyn åsidosatts och handelsområdet har byggts ut utan en ny planering för trafiken. På Storsjö Strand har miljömål i de gällande översiktliga planerna åsidosatts utan en ny planering för hela området. I Östersunds centrum sker en omvandling kvarter för kvarter utan en långsiktig och samordnad planering socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Det finns en lösning. Tid och resurser måste avsättas för en långsiktig planering av vilka kvaliteter vi vill ha i Östersunds stad och hur det vi bygger ska ge bästa nytta och glädje även på lång sikt. Den översiktsplan som finns för hela kommunen behöver ”fördjupas” för Östersunds stad.

Det är enkelt att glädjas när marknaden vill bygga och utveckla. Då glömmer man lätt samhällets ansvar som följer. Till exempel investeringar i infrastruktur. Det är i ett planarbete som parterna kan pröva alternativ, komma överens om målen och om vem som ska göra vad. Då kan också alla vi andra bli delaktiga i samhällsomvandlingen.

Omvandlingen av staden måste ske med eftertanke och planering. Tänk i tid!

Anne Dahlgren, Gunnar Bäckman, Ove Hemmendorff, Lennart Köpsén, Sten Rentzhog, Harry Westermark

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan