Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt: Vi arbetar för en hållbar utveckling och en bra livsmiljö i Östersund

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Höghus vid Remonthagen, hus vid Storsjö Strand samt vy från ÖSK-området - exempel på byggplaner i Östersund.

Annons

Byggandet och det planerade byggandet i Östersund berör. Det har vi i år märkt, inte minst i en mängd insändare i våra lokaltidningar. Och att folk har åsikter är bra. Engagemang behöver vi - det blir vi bättre av.

Med anledning av det stora antalet insändare och synpunkterna kring detta ämne vill vi från kommunen ändå kortfattat försöka beskriva vår utgångspunkt - där det tyvärr är omöjligt att göra alla nöjda.

Östersund har haft en kraftig tillväxt under de senaste åren. Vi har blivit drygt 2 500 fler invånare sedan 2015. Många av de nyinflyttade har sökt sig hit då de vill ha en annan livsstil och närhet till natur och friluftsliv. Av dem som flyttar in till kommunen kommer runt hälften från andra län, exempelvis storstadsregionerna.

Annons

En stor mängd bostäder har byggts som möjliggör denna befolkningsökning. Sedan 2015 har det beviljats bygglov för 1 600 nya lägenheter, 480 nya villor och radhus. Drygt 100 nya lägenheter har skapats genom ombyggnationer.

Annons

Östersunds kommun har kunniga, engagerade och professionella tjänstemän som arbetar varje dag med att skapa möjlighet för denna positiva utveckling. Vi arbetar på uppdrag av kommunens folkvalda politiker som också beslutar i dessa frågor.

All byggnation föregås av planering. Planerna behandlar dels hur kommunen ska utvecklas på lång sikt, dels hur större och mindre byggprojekt ska genomföras.

Planeringen av en stads och en kommuns utveckling är komplicerade processer som innebär avvägningar mellan en lång rad olika intressen. Allmänna och enskilda intressen som omfattar bland annat kulturhistoriska värden, naturvärden, gestaltningsfrågor, trafikfrågor, störningar, risker, trygghet, tillgänglighet och ekonomi utreds, beaktas och beskrivs.

En förändring av den byggda miljön innebär positiva effekter för vissa, och negativa för andra. Det är ett faktum som aldrig går att komma runt.

Processen kring byggandet är lagstyrd och resulterar i en plan som är ett resultat av avvägningen mellan de ofta motstående intressena. Men givetvis jobbar vi för att vår stad ska bli så bra som möjligt, på så många sätt som möjligt, för så många som möjligt.

Det är många som har synpunkter, och vi välkomnar denna medborgardialog. Det är positivt att människor engagerar sig och vi uppskattar drivkraften för staden som vi alla lever i.

Annons

Vi arbetar för en hållbar utveckling och en bra livsmiljö, för en nu och i framtiden attraktiv stad och kommun att leva och bo i. För att uppnå detta behöver vi jobba med ständig utveckling, och med en mentalitet av en vilja till förändring och förbättring.

Maria Boberg, stadsarkitekt Östersunds kommun

Kjell Svanberg, förvaltningschef samhällsbyggnad,

Anders Wennerberg, kommundirektör

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan